Програма за онлайн обучения през юли

Представяме ви програмата за онлайн обучения на ФИЦЕ-България през месец юли. Очакват ни много вълнуващи теми и вече нямаме търпение да учим заедно!

Разгледайте тук пълната програма с подробна информация за всяко от обученията, както и инструкции за записване: https://drive.google.com/file/d/1sGxj_xkypBgSoX-057_04EQtVK57-0zr/view?usp=sharing

“Моята книга за карантината”

“Моята книга за карантината” е инициатива на холандската фондация “Книга на живота” (Lifebook for youth).

Да си останат вкъщи по време на карантината, без да виждат приятелите и съучениците си, може да накара децата и младежите да се чувстват самотни. В тези трудни времена е важно да намираме за тях полезни и приятни занимания и да им помогнем да се фокусират върху положителните елементи на настоящата ситуация – какво МОЖЕМ да правим, а не какво ни е забранено.

“Моята книга за каранината” е занимателна книжка със забавни дейности за деца и младежи от 6 до 14 години. С помощта на “Моята книга за карантината” децата могат да записват преживяванията си и да се впуснат в творчески дейности. Тя им помага да погледнат карантината от друга гледна точка, по-позитивна.

След края на този период децата могат да препрочитат книгата и да си припомнят какво се е променило.

ФИЦЕ-България преведе на български и адаптира книгата. Тя може да бъде изтеглена напълно безплатно:

“Моята книга за карантината”

ФИЦЕ-България проведе кръгла маса под надслов “Равни възможности за децата на Ихтиман”

На 4 декември 2019 г. ФИЦЕ-България проведе кръгла маса под надслов “Равни възможности за децата на Ихтиман” в ОУ “Христо Ботев”, гр. Ихтиман. Кръглата маса се проведе в рамките на проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”, осъществяван в партньорство с Община Ихтиман и благодарение на финансовата подкрепа на  Международен женски клуб-София.

Кръглата маса беше открита от г-жа Магдалена Николова Цветанова, помощник директор по учебната дейност в ОУ “Христо Ботев”, която изказа поздравленията и признателността на училището към ФИЦЕ-България за възможността професионалистите от Ихтиман да повишат своите знания, умения и квалификация, чрез участие в проекта и обученията по методиката “Ремелка”.

Беше прочетен поздравителен адрес от г-жа Даниела Митева, заместник-кмет на Община Ихтиман. В него тя изказа благодарността си към ФИЦЕ-България за дейностите, реализирани в подкрепа на педагогическите специалисти, работещи с деца със специални образователни потребности (СОП) и обучителни затруднения.

Г-жа Кралева, председател на СПСПД ФИЦЕ-България и ръководител на проекта направи кратко въведение, като разказа за проекта, целите му и постигнатите резултати.

Кръглата маса продължи с дискусия и споделяне на опита на участниците с използването на “Ремелка” в работата с деца със СОП и обучителни затруднения.

Десислава Гъдева, психолог в ОУ “Христо Ботев”, гр. Ихтиман, сподели за напредъка постигнат по случая на едно от децата, с които работи от дълго време,  благодарение на съвместната работа на целия екип и използването на методиката “Ремелка”.  Тя наблегна на важността на добрата мултидисциплинарна работа и ангажираността на всички професионалисти.

Други участници споделиха и впечатленията на децата от работата с “Ремелка”. И въпреки че всеки случай е различен и всяко дете учи по свой начин, общото е, че всички много харесват работните листи “Ремелка”, забавляват се докато учат и винаги искат още! С Ремелка неусетно научават нови неща, напредват в математиката и развиват своите социални умения.

След дискусионната част г-жа Катерина Иванова, координатор на проекти във ФИЦЕ-България и технически асистент на ФИЦЕ Интернационал, представи проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца”. Присъстващите професионалисти приеха възможността за обучения по финансова грамотност и предприемачество с голям интерес, споделяйки, че биха им били много полезни, за да могат в последствие да предават тези важни житейски знания и умения на децата и младежите, с които работят.