Покана за семинар: “ Базирано на изкуството социално проучване на дебата относно правата на децата и управление на качеството на социални услуги за деца и младежи.”

tg

“ Базирано на изкуството социално проучване на дебата относно правата на децата и управление на качеството на социални услуги за деца и младежи.”

World unity

 

Доброто изкуство възпроизвежда дилеми. В хода на семинара ще се  идентифицират дилеми в областта на правата на децата и управлението на качеството на социалните услуги и ще се рефлектира върху тях с помощта на фото-изкуството. 

Цел на семинара:

Целта на семинара е да развие капацитета на участниците за използване на иновативни начини за подобряване на качеството и управлението на социалните услуги. Методът, който ще бъде представен ФОТО-АРТ се базира на мисленето и комуникацията. След представянето на Модел за оценяване на качеството на социални услуги за деца от резидентен тип, ще се създаде фото-изкуство по темата за управление на качеството и правата на децата. Ще се използва възможността на изкуството за дискусия и рефлексия по темата с цел учене от различните гледни точки.

Гост-водещ: Проф. Гордън Митчел

Преподавател в Хамбургския университет, Факултет по образование

Доц. д-р Росица Симеонова, преподавател в катедра Социална работа към Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Дашенка Кралева – обучител и супервизор към Терапевтични общности-България и ФИЦЕ-България, докторант в катедра Социална работа към Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 • Ранна регистрация – до 15 август – 80 лв. на участник
 • Късна регистрация – от 15 до 25 август – 100 лв.
 • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България – 75 лв. на участник

* Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник и кафе-паузи

** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

 

 

Обучение “Педагогика на сексуалността” с обучител Херман Радлер

Педагогика на сексуалността и

психодрама

20 – 21 юли, София

AAEAAQAAAAAAAAN5AAAAJGQ5MGU1MTU5LWU3NDctNDAwNy05ZmYwLTFhZDZkN2EzNjliNA

Обучител:
Херман Радлер е сертифициран психотерапевт от Австрия. Той има богат опит в областта на психодрамата като терапевтичен метод.
Херман е основател на “Терапевтични общности”- Австрия и работи с деца в риск, и в Австрия, и в чужбина.  Той е ръководител и на други организации, работещи с деца, особено в сферата на грижата за деца и младежи, резидентни и терапевтични услуги, както и собствена частна практика във Виена, Австрия. Той е новатор в употребата на психодрамата в сферата на социалната педагогика и в работата с деца, настанени в резидентни услуги в Австрия и Кения, а скоро и в Египет. Той е президент на националната секция на ФИЦЕ Интернационал в Австрия.
От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена, благодарение на което поддържа контакт с много млади хора, които насочва и консултира. Мисията му в живота е свързана с подпомагането на хора в нужда и тяхното здравословно личностно израстване.
Въведение в психодрамата
Психодрамата има широко приложение. Тя се дефинира като метод на диалог чрез размяна на ролите, който се използва като активна техника за проучване и трансформиране в междуличностните отношения. Това означава, че психодрамата може да бъде използвана на личностово ниво, за индивидуална и групова терапия – двойки, семейства и по-големи групи. Във всички тези ситуации психодрамата като метод може да бъде използвана с цел да се увеличи или промени емоционалната комуникация.
Цели на обучението:
Обучението поставя фокус върху юношеството, което се счита както за част от детството, така и за обособен от него период. То е конструирано от различни дискурси, представителства и очаквания, което внушава потребността от рефлексия на изследователите за специфичното място на тийнейджърите.  (Raby, 2007, p. 40). Сексуалното образование не се свежда единствено до информиране, позволение или забрана. То е насочено към едни от най- интимните аспекти от живота – любов, уязвимост, сила, приятелство, агресия. Сексуалното образование е вплетено в усилията на младежа да конструира собствения Аз, да намери любов извън семейството, да опознае промененото си тяло. Накратко това са различни взаимодействия, които можем да кажем, че са свързани с израстването. (Gilbert, 2007, p. 49).
Сексуалното образование през по-голямата част от съществуването си се бори с призраците, породени от сблъсъка между социалната теория и културните смислови конструкти, опитвайки се едновременно с това да игнорира факта, че произхожда и от двете. Сексуалното образование представлява пресечна точка на етични, политически, правни, морални и културни норми. Всяка от тези категории формира, съдържа и се противопоставя на сексуалната педагогика. Сексуалната педагогика е поле, което подлежи на изследване. То обгръща нашата човечност и се противопоставя на същите културни категории – раса, пол, класа, власт, които участват в конструирането на социалната реалност. В повечето случаи, учебните планове по сексуално образование се разработват без да се взема предвид влиянието, което тези категории оказват върху начина, по който мислим  за сексуалността, тялото ни и взаимоотношенията ни с другите.
Несъмнено обучаването на деца в темата за сексуалността е предизвикателство, дори и за родители, които учат собствените си деца.
Как да научим децата, които не живеят в семействата си по произход, а живеят в резидентни услуги, домове и институции?
Как да предадем това знание на децата с увреждания?
Какво казват правата на детето по отношение на сексуалността?
Как да обучаваме по въпросите на сексуалността по принцип?
Това са основните въпроси, на които бихме искали да отговорим в рамките на този семинар, използвайки техниките на психодрамата. Заедно ще създадем “учебна зона”, която ще ни даде задълбочен поглед върху проблема.
Всеки участник, преминал обучението, ще получи сертификат.
ЦЕНИ:
 • Ранна регистрация - до 1 юли - 155 лв. на участник
 • Късна регистрация - от 2 до 15 юли - 220 лв.
 • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България - 155 лв. на участник

* Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник

** Записване - С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

Честит ден на детето!

Childrens-day

Скъпи колеги,

На 1 юни – Международния ден на детето – нека всички помислим в какво се състои важността на този празник.

На първо място, това е празник на радостта, която всяко дете трябва да изпитва през всеки ден от годината.

На второ място, това е празник, в който е скрито обещанието, че всички деца притежават равни права.

Това е ден, в който не бива да забравяме, че всяко дете има правото да живее в семейна среда и да расте в безопасност.

Ние като възрастни носим отговорността правата на децата да бъдат гарантирани. Наша мисия е да направим света по-добро място в което да живеят и да им осигурим условия да растат щастливи и да развиват своите способности.

От името на екипа на ФИЦЕ-България поздравявам децата и им пожелавам правото им на щастливо детство да не бъде нарушавано от никого и нищо!

Честит празник на всички деца, семействата им и професионалистите, които ги подкрепят! 

Дашенка Кралева, Председател на УС на ФИЦЕ-България

1 юни 2016 г.

Предстоящи обучения на ФИЦЕ-България

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
ЧЛЕНОВЕ НА ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ,
На прага на настъпващите летни дни, преди заслужения отдих за всеки от Вас и в отговор на Вашите нужди и възможности за обучение, ние, екипът на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България
НАПОМНЯМЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ, КОЕТО ЩЕ ПРОВЕДЕМ ПРЕЗ М. ЮНИ В ГРАД ОБЗОР И ЗА КОЕТО ВСЕ ОЩЕ ИМА СВОБОДНИ МЕСТА:
 РАБОТА С РОДИТЕЛИ – с включени нови модули, относно работа с родители на деца с увреждания и работа при случаи на родителско отчуждаване.
 15 -17 юни, 2016 г., хотел “Парайзо бийч” гр. ОБЗОР
Предназначено е за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция; за специалисти в резидентни услуги за деца; за педагогически съветници и класни ръководители в учебни заведения.
 ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОДУЛИ ЗА М. ЮНИ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ПРОВЕДАТ В НАШАТА ОБУЧИТЕЛНА ЗАЛА, НАМИРАЩА СЕ В ГР. СОФИЯ, УЛ. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 33, ЕТ. 6.
 21 и 22 юни, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначено е за: специалисти, работещи в институции, социални услуги, педагогически съветници, възпитатели, ресурсни учители, психолози, учители в общообразователни или специални училища, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
 28 и 29 юни, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, специалисти, работещи в институции за деца или в социални услуги за деца, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
 30 юни и 01 юли, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца, родители.
РАБОТА С РОДИТЕЛИ - с включени нови модули, относно работа с родители на деца с увреждания и работа при случаи на родителско отчуждаване.
 05 и 06 юли, 2016 г., гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България
Предназначено е за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция; за специалисти в резидентни услуги за деца; за педагогически съветници и класни ръководители в учебни заведения.
С работните програми и възможности за участие ще се запознаете от прикачените файлове. Записването се извършва с попълнена Форма за регистрация, която ще Ви изпратим при запитване от Ваша страна. Очакваме Ви!
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:
За членове на ФИЦЕ-България, както и за трима и повече участници от една организация предлагаме отстъпки, за които ще се информирате от поканите за всяко обучение!

Представяне на книги, издадени по проект “Професионално развитие”

На 27.04.2016 г. СПСПД “ФИЦЕ-България” проведе неформална среща по повод представяне на новите ни издания: „Работа по случай“ и „Работа с поведението на детето“; програмата за обучения и други образователни услуги за 2016 г. и новото дружество „Терапевтични общности-България“. Събитието се състоя в обновената обучителна зала на Сдружението.

Двете книги бяха издадени в рамките на проект “Професионално развитие”, финансиран от фондация “Стария бук в България”.

„Работа с поведението на детето“, с автор Звездица Пенева-Ковачева е съставена от 2части: “Част I: Неприемливо поведение при децата и младежите” и “Част II: Инструменти за професионална работа”. Изданието  е обобщение на опита, натрупан в директната работа с деца и младежи в институции, резидентни услуги и училища от екипа на сдружението; тригодишните ни усилия да променим ежедневието на децата и младежите, настанени в Социално-педагогическите интернати в с. Драгоданово, общ. Сливен и с. Варненци, общ. Тутракан по Проект “Нови перспективи” и “Нови перспективи II”, финансиран от УНИЦЕФ; международно изследване, проведено през 2014 година в България, Испания и Австрия,посветено на причините за проявите на повторно насилие сред младежите по Проект “Заедно срещу насилието”, Програма JUST/2011/DAP/AG/3491 на Европейската Комисия, съвместната ни работа с Холандският институт за младежта (NJi) в реализиране на Проект “TRACE-нов поглед към промяната в социалната система – Център за тренинги, изследвания, анализи, консултации и образование”, финансиран по Програма МАТРА на Кралство Нидерландия.

Автор на книгата  „Работа по случай“ е Дашенка Кралева. Работата по случай в съвременния свят е метод, който ни осигурява задълбочен индивидуален подход към всеки отделен клиент. Само чрез този метод може да се оцени, планира и реализира работата като в центъра е клиента, заедно с неговото обкръжение.

поведениеслучай

След представянето на книгите беше представена новата обучителна програма на Сдружението.

Беше представено и новото дружество “Терапевтични общности – България”, основано с участието на ФИЦЕ-България и австрийската организация  ”Терапевтични общности”.

Идеята за това интернационално сътрудничество е резултат от успешната работа на двете организации в редица международни проекти, насочени към подкрепа на деца и семейства в риск.

Дейността на “Терапевтични общности – България” е свързана свързана с реализиране на обучения, консултации, анализи, разработване на методи и концепции, както и с предоставяне на иновативни социални услуги за деца.

 

 

Общо събрание на ФИЦЕ-България

На 07.03.2016 г. се проведе Общо събрание на членовете на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ – България (СПСПД “ФИЦЕ – България”) от 15.30 часа в Заседателната зала на Сдружението с адрес: гр. София, ул.”6-ти септември” № 33, ет. 6, свикано на основание чл. 22 ал.1 от Устава на Сдружението.

Събранието протече съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на отчетните доклади за 2014 и 2015 г.;
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Предложение за промяна броя на членовете на Управителния съвет на СПСПД ФИЦЕ-България;
4. Разглеждане кандидатура и избор на нов член на УС на Сдружението;
5. Предложение за промяна на Устава на Сдружението;
6. Разни.

По първа точка от дневния ред бе дадена думата на г-жа Дашенка Кралева – председател на СПСПД “ФИЦЕ-България”, която представи отчетните технически и финансови доклади за 2014 и 2015 г. на “Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България” за периода ноември 2014 г. до януари /до момента/. Докладите бяха приети единодушно.

По втора точка от дневния ред, г-жа Ивет Иванова, в качеството си на Председател на КС, обобщи информацията от Доклада на Контролния съвет, вече предоставен на участниците в писмен вид. Докладът на КС бе гласуван и приет единодушно от всички участници в общото събрание.

По трета точка от дневния ред, г-жа Дашенка Кралева съобщи на присъстващите, че на редовно заседание на УС на СПСПД ФИЦЕ – България е разгледана и приета молбата на “Терапевтични общности Австрия” да стане юридически член на СПСПД ФИЦЕ – България.
Предложението за промяна на броя на членовете на УС на СПСПД ФИЦЕ – България е свързана с идеята за съвместна работа с “Терапевтични общности Австрия” в областта на предоставяне на социални услуги.

Г-жа Кралева обясни, че дейността на ”Терапевтични общности Австрия” се осъществява в екип от социални работници, психолози, психотерапевти, експерти в областта на правата на децата и тяхната закрила, логопеди и др. Тя подчерта, че “Терапевтични общности – Австрия” имат изградена мрежова структура с представителства в няколко страни. Като допълнение на това г-жа Звездица Ковачева разясни, че идеята е да бъде създадено ново дружество между ФИЦЕ – България и “Терапевтични общности – Австрия”, регистрирано по Търговския закон, което да работи за разкриване на социална услуга и в България. Беше изказано мнение, че подобен проект ще донесе ноу-хау и по-голяма сигурност за работата на организацията.
Г-жа Звездица Ковачева добави, че такива услуги в България липсват към момента. Тя постави акцент на иновативната методиката, по която се работи в тези структури.

След изслушване на мнението на всички присъстващи, Председателят на събранието – г-н Александър Миланов предложи да се премине към гласуване по т. 3 от Дневния ред на Общото Събрание – за увеличаване на броя на членовете на УС. Всички гласуваха единодушно УС да бъде съставен от четирима членове.

По четвърта точка от дневния ред, от името на УС на ФИЦЕ – България, г-жа Дашенка Кралева предложи г-н Херман Радлер, Председател на ”Терапевтични общности Австрия”, за четвърти член на Управителния съвет на СПСПД ФИЦЕ – България. На присъстващите беше предоставена за разглеждане и обсъждане неговата автобиография. Предложението бе прието единодушно.

По пета точка от дневния ред, след дебатите по т. 3 и т. 4 и изслушване на мнението на присъстващите членове, г-жа Кралева разясни същността на промените в Устава на Сдружението.  Предложените промени в Устава на Сдружението бяха приети единодушно.

След изчерпването на въпросите в дневния ред на Събранието, присъстващите преминаха към неформални дискусии.

12804539_10153643118689735_1597469391_n

Предстоящи обучения

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
КОЛЕГИ,
ЧЛЕНОВЕ НА ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ,
В отговор на заявени от Ваша страна конкретни теми, насочени към професионално развитие, представяме на Вашето внимание следните обучения през м. МАРТ и АПРИЛ за професионалисти, които са част от обучителната програма за 2016 г. на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ:
 
-22 и 23 март, 2016 г.
Предназначено е за: учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца, родители.
-29-30 март, 2016 г.
Предназначено е за: учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, психолози, специалисти, работещи в институции за деца или в социални услуги за деца, обществени възпитатели.
-12 и 13 април, 2016 г.
Предназначено е за: специалисти, работещи с деца и младежи в учебни заведения, институции, социални услуги, ресурсни центрове, центрове за извънучилищна и извънкласна работа.
-18 и 19 април, 2016 г.
Предназначено е за: специалисти, работещи в институции, социални услуги, педагогически съветници, възпитатели, ресурсни учители, психолози, учители в общообразователни или специални училища, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
Обученията ще се проведат в гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България, ул. Шести септември 33, ет. 6.
С работната програма и възможности за участие ще се запознаете от прикачените файлове(кликнете върху заглавието на всяко от обученията). Записването се извършва с попълнена Форма за регистрация, която ще Ви бъде предоставена при запитване на тел: 0035929501710 или на имейл адрес office@fice-bulgaria.org.
През настоящата 2016 година екипът на СПСПД ФИЦЕ-България:
 • Ще подготви и ще предложи за Вас – специалисти, учители, възпитатели, психолози, социални работници и експерти в общински администрации, училища, обслужващи звена, социални услуги и институции – актуални теми и практически модели за прилагането им в практиката, допринасящи за Вашето професионално развитие. Бъдете винаги професионалисти!
 
 • Ще организира и разработи за Вас обучение по конкретно заявена тема или модулна програма, включваща няколко теми, в удобно за Вас време и предпочитано място. Не се колебайте да се свържете с нас!
 
 • Ще консултира, супервизира и подкрепи Вашия екип. Отговорете навреме на предизвикателствата!

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЯ, 2016

Обучение на тема:”РЕМЕЛКА – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения”

ФИЦЕ-България отправя покана за обучение на тема:

“РЕМЕЛКА - МЕТОДИКА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ  УМЕНИЯ  

НА  ДЕЦА  С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ”

МЯСТО: СОФИЯ, Обучителна зала на ФИЦЕ-България

София, 1000  ул. Шести септември 33, ет. 6

Дати: 23-24 Февруари, 2016 г.

     РЕМЕЛКА  е методика за обучение на деца по смятане и социална компетентност, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. След попълване на тест става ясно къде детето греши и му се предоставя съответната програма, даваща знания за коригиране точно на конкретните грешки. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването  на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. И така стъпка по стъпка в една цяла система, превеждаща света за детето в прости, ясни и свързани с живота примери.

     Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за индивидуална и групова работа с материалите по РЕМЕЛКА, ролеви  игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации в индивидуалната работа с децата.

     Целта на обучителния модул е да даде знания и умения на професионалистите за работа с РЕМЕЛКА за постигане на по-добри резултати в обучението и индивидуалното развитие на деца с интелектуални и/или обучителни затруднения. Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца и родители.

Краен срок за записване: 20.02.2016 година

За допълнителна информация и записване:

office@fice-bulgaria.org;  office@trace-edu.bg ; тел.: 02 950 17 10; факс: 02 950 17 11 

За контакти:

Дашенка Кралева, Председател на УС на ФИЦЕ-България, моб. тел.: 0878 808740

Звездица Ковачева, Управител ОЦ ТРЕЙС ЕООД, моб. тел.: 0878 808741

Покана за обучение – февруари 2016

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, КОЛЕГИ,

 

Вашето доверие и партньорство през изминалата година ни задължава да продължаваме да бъдем актуални и да отговаряме на Вашите професионални потребности от обучения и развитие.

Обучителната програма за 2016 г. на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ стратира с две обучения за професионалисти в образователната и социалната сфера, които представяме на Вашето внимание:

 

1. РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ.

2. РАБОТА С ДЕЦА С ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ.

 

Обученията ще се проведат на 01.02.-03.02.2016 г. в ПАРК И СПА ХОТЕЛ „ЕКЗОТИК“, с. Марково, Пловдив, м. Исака №44

С работните програми и възможности за участие ще се запознаете от прикачените файлове. Записването се извършва с попълнена Форма за регистрация.

При невъзможност за заплащане на цялата сума в посочения срок, поради началото на финансовата година, може да се направи индивидуална договорка на посочените в офертите телефони за авансово плащане и заплащане на остатъка от сумата след провеждане на обучението.

През предстоящата 2016 година екипът на СПСПД ФИЦЕ-България:

 •  Ще подготви и ще предложи за Вас – специалисти, учители, възпитатели, психолози, социални работници и експерти в общински администрации, училища, обслужващи звена, социални услуги и институции – актуални теми и практически модели за прилагането им в практиката, допринасящи за Вашето професионално развитие. Бъдете винаги професионалисти!
 •  Ще организира и разработи за Вас обучение по конкретно заявена тема или модулна програма, включваща няколко теми, в удобно за Вас време и предпочитано място. Не се колебайте да се свържете с нас!
 • Ще консултира, супервизира и подкрепи Вашия екип. Отговорете навреме на предизвикателствата

 

Надяваме се, че 2016 г. ще бъде успешна и очаквана година за всички нас, която да ни донесе здраве, късмет и лично щастие!

С уважение,

Дашенка Кралева,

Председател на УС на СПСПД ФИЦЕ България

Весели празници!

Уважаеми колеги, скъпи приятели на ФИЦЕ-идеята,

Нека празничните дни бъдат изпълнени с много топлота, хармония и обич!

Пожелаваме Ви здраве, сила и вдъхновение и през Новата година, за да продължим нашето дело – да помагаме на уязвимите деца в България!

Дашенка Кралева и Екип

Disk New Year Compositions-2