ФИЦЕ-България ви кани на безплатен уебинар, на който ще ви представим два проекта, които сдружението осъществи с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+”.
В рамките на проект “Социално включване без граници” петима български обучители на възрастни осъществиха учебно посещение в Памплона, Испания от 9 до 15 май. Те взеха участие в два курса по темите:
➡️“Общностно развитие и медиация. Социално и кариерно консултиране на деца и младежи, представители на уязвими групи” и
➡️“Модел за върхови постижения на Европейския фонд за управление на качеството. Използване на модела за управление на качеството на обучителния процес”.
В рамките на проект “Quality4Care” бе осъществен 5-дневен онлайн курс за обучители по темата “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга” от 19 до 23 април. В този проект ФИЦЕ-България си партнира с “IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH” (Институт за грижа за деца и младежи), Майнц, Германия.
Ще ви разкажем малко повече за това какво научиха нашите обучители на възрастни благодарение на възможностите, предоставени от Програма Еразъм+.
Програма:
1. Представяне на проект “Социално включване без граници”. – Катерина Иванова, координатор на проекта.
2. Споделяне на опит от проекта – Дашенка Кралева, участник в проекта и председател на ФИЦЕ-България.
3. Представяне на проект “Quality4Care” – Катерина Иванова, координатор на проекта.
4. Споделяне на опит от проекта – Дашенка Кралева, участник в проекта и председател на ФИЦЕ-България.
5. Предстоящи дейности на ФИЦЕ-България.
Уебинарът ще се осъществи в платформата Зуум, но ще бъде излъчван на живо във Фейсбук групата на ФИЦЕ-България.

Курсове за професионална квалификация

Уважаеми колеги,

Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на два курса за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен:

7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания в организация и управлението на социалната работа, психологическите особености в развитието на детето, работа с деца с проблемно поведение и такива преживели травма, работа по случай и с общности, супервизия и професионално прегаряне.

Специално място е отделено и на работата със семейството и близките. Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсът е дистанционен с начална дата 17 май.

7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Образованието е свързано с усвояване на базисни знания по социална работа, организация и управление на социални услуги за деца или възрастни, психологическите особености на децата и възрастните с увреждания, специфичните им потребности и методите за социалното им подпомагане и консултиране, както и
работа със семействата и близките.

Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсът е дистанционен начална дата 1 юни.

Курс за професионална квалификация трета степен “Социална работа с деца и семейства в риск”

Уважаеми колеги,

Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на  дистанционен курс от 1 май 2020 г. за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен:

  • 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
    Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания в организация и управлението на социалната работа, психологическите особености в развитието на детето, работа с деца с проблемно поведение и такива преживели травма, работа по случай и с общности, супервизия и професионално прегаряне.

Специално място е отделено и на работата със семейството и близките. Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсъте дистанционен с продължителност от 1 май до 15 юли 2021 г.

 

COVID-19 задълбочава социалните неравенства и има най-тежки последици върху най-уязвимите в обществото

*Снимка на ibrahim abed от Pixabay

През 2020 г. глобалната пандемия от COVID-19 настъпи и в Европа и остави трайни отпечатъци върху живота на хората. Самата пандемия и мерките за ограничаването ѝ се очаква да имат сериозни последици върху всички граждани на Европейския съюз, но най-вече върху тези, които вече се намират в някаква ситуация на уязвимост.

Сред най-тежките последици на пандемията са:

  1. Хората, които вече живеят в бедност, са най-тежко засегнати от последиците на пандемията, независимо дали са работещи бедни или служители, работещи в несигурни условия на труд, в сивата икономика, с много ниски осигуровки или останали без никакви доходи.
  2. Социалните неравенства се задълбочават – между бедни и богати слоеве в обществото, между различни региони (в града или на село).
  3. Уязвимите групи в обществото са изправени пред ограничен достъп до здравни и социални услуги.
  4. В дългосрочен план, ефектите от пандемията задълбочават не само икономическата ситуация на уязвимите групи, но и здравето и възможностите им за социално включване. Неблюдава се ръст в броя на хора, страдащи от изолация, депресия, но и тези които стават жертва на дискриминация, расизъм, социално изкючване.

Сред най-силно засегнатите групи са: работещите бедни; хората с увреждания; възрастните хора с ниски доходи; хората със здравословни проблеми, особено тези с психически заболявания; децата и младите хора от бедни семейства, особено тези отглеждани от самотни родители; жените, особено тези, живеещи в бедност и жертвите на домашно насилие; етническите малцинства, бежанците и търсещите закрила, хората без документи, бездомните; хора, живеещи в бедни и слаборазвити региони.

В ситуация като тази ролята на социалните работници е по-важна от всякога за осигуряване на подкрепа на уязвимите групи в обществото. Засилва се и нуждата от допълнителни обучения за повишаване на техните професионални квалификации и чувствителността им към хората, намиращи се в трудни житейски ситуации.

ФИЦЕ-България работи в партньорство с  испанската фондация  Koine-Aequalitas в рамките на проект “Социално включване без граници”. В следствие на пандемията с COVID-19, се наложи отлагане на обучението по проекта.

Предстои обучението да се проведе през  месец май 2021 г. по следните теми:

  • “Общностно развитие и медиация. Социално и кариерно консултиране на деца и младежи, представители на уязвими групи” и
  • “Модел за върхови постижения на Европейския фонд за управление на качеството. Използване на модела за управление на качеството на обучителния процес”.

В рамките на проекта петима български обучители за възрастни ще имат възможността да задълбочат своите познания относно предоставянето на подкрепа на групите и лицата в обществото, намиращи се в риск от социално изключване. Те ще могат да обменят знания и опит с обучители от партньорската организация, както и да видят на практика как работи испанската социална система.

Източници:

EAPN EU POVERTY WATCH 2020

Курсове за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен

Уважаеми колеги,

Центърът за професионално обучение към Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца към ФИЦЕ-България обявява стартирането на два курса от 1 март 2020 г. за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“ – трета степен:

7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания в организация и управлението на социалната работа, психологическите особености в развитието на детето, работа с деца с проблемно поведение и такива преживели травма, работа по случай и с общности, супервизия и професионално прегаряне.

Специално място е отделено и на работата със семейството и близките. Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсът е дистанционен с продължителност от 1 март до 15 май 2021 г.

7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Образованието е свързано с усвояване на базисни знания по социална работа, организация и управление на социални услуги за деца или възрастни, психологическите особености на децата и възрастните с увреждания, специфичните им потребности и методите за социалното им подпомагане и консултиране, както и
работа със семействата и близките.

Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.

Курсът е дистанционен с продължителност от 1 март до 15 май 2021 г.

Програма за обучения на ФИЦЕ-България: януари – април 2021 г.

В изпълнение на своята мисия – по-добър живот за децата на България, експертите на СПСПД ФИЦЕ-България не спират да развиват нови възможности за повишаване на знанията, уменията и професионалните възможности на специалистите, работещи с деца и семейства.

Отправяме поглед към една по-оптимистична година, изпълнена с вълнуващи теми за обучение, нови знания, професионален обмен и възможности за съвместна работа за по-добро бъдеще за децата.

Още днес можете да разгледате и планувате обучения за вас или вашия екип. Разгледайте програмата за обученията на ФИЦЕ-България до месец април 2021 г. тук.