Нов проект в община Враца ще подпомогне обучението на децата със специални образователни потребности

Picture  Фице                                                      Picture1

 

В началото на месец април в община Враца стартира проект “Равни възможности за децата на Враца”. Проектът ще предостави възможност на 16 педагози от училищата и детските градини да се обучат в прилагането на РЕМЕЛКА – методика за работа с деца със специални образователни потребности или обучителни затруднения.

Проектът е поредната съвместна инициатива на Община Враца и Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България. През м. март 2017 г. във Враца беше създаден Център за правата на децата, като Общината предостави безвъзмездно помещение за реализиране на иновативната услуга, в която се работи по случаи на деца в контакт и конфликт със закона. Такива Центрове има и във София, Пазарджик и Русе. Създаването им се финансира от фондация Велукс по проект на Национална мрежа за децата.

През февруари тази година стартира и проект “Имаш право да живееш без насилие”, чрез който в рамките на шест месеца ще се предоставят безплатни психологически и юридически консултации за момичета и жени, жертви на насилие. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Българския фонд за жените.

Вече утвърденото сътрудничество между община Враца и ФИЦЕ-България допринася както за разкриването на нови услуги за деца и семейства, така и за повишаването на квалификацията на професионалистите от социалната и педагогическа сфера.

Какво ще се случи по проект “Равни възможности за децата на Враца”?

В партньорство с Община Враца и с финансовата подкрепа на фондация “Международен женски клуб – София” от м. март до края на 2018 г. ще се реализира проекта “Равни възможности за децата на Враца” от ФИЦЕ-България. Първият етап от изпълнинието на проекта включва избор на участници в обучението по прилагане на методиката за обучение по смятане и социална компетентност РЕМЕЛКА. Всеки обучен професионалист ще има ангажимент да прилага методиката с четири или повече деца със специални образователни потребности в продължение на шест месеца в избраните детски градини и училища. Успоредно с прилагането на методиката, ще бъдат провеждани и супервизии за професионалистите, които да подпомогнат успешното усвояване на методите и техники за работа. В края на проекта, през м. декември, ще бъде проведена кръгла маса с домакинството на Община Враца по проблемите на интегрираното образование и за представяне на резултатите от проекта. Всички обучени професионалисти ще могат да прилагат методиката и след края на проекта.

Какво представлява РЕМЕЛКА?

РЕМЕЛКА  е методика за обучение на деца по смятане и социална компетентност, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. След попълване на тест става ясно къде детето греши и му се предоставя съответната програма, даваща знания за коригиране точно на конкретните грешки. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването  на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. РЕМЕЛКА е нидерландска систематизирана методика, изключително подходяща за работа с деца с обучителни затруднения, която е с доказано повишение на успеваемотта на децата средно с 25 %. По предходни проекти на ФИЦЕ-България, РЕМЕЛКА беше преведена и адаптирана за ползване в България.

Обучение “Семейно-групова конференция”

ВАЖНО!!!

ДАТИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОМЕНЯТ – ТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 И 11 МАЙ 2018Г.

ПОКАНА

 

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

 

СЕМЕЙНО ГРУПОВА КОНФЕРЕНЦИЯ  -УСПЕШНА ПРАКТИКА В СИСТЕМАТА НА ГРИЖА ЗА ДЕЦА В РИСК И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

 

26 – 27 април 2018 г.

 

МЯСТО: гр. София, ул. “Шести септември” №33, ет. 6

Обучителната зала на СПСПД ФИЦЕ-България

 

Семейно-груповата конференция е вече утвърден в практиката метод. Прилагането му дава възможност чрез използване на ресурсите на семейството да бъдат намерени съвместни решения за бъдещето. Методът е доказал ефективността си при решаване на проблеми, свързани с деца и семейства в риск.

 

 Обучителният семинар “Семейно групова конференция/СГК  –  успешна практика  в системата на грижа за деца в риск и техните семейства“ цели:

 

  • да запознае участниците със същността и начина на провеждане на СГК;
  • да придобият умения за водене на СГК;
  • да изработят план за развитие на местна практика.

 

Обучението е насочено към различни специалисти(представители на социални услуги, училища, органи по закрила и др.), които могат да получат подкрепа за  създаването на местен модел на семейно групова конференция в подкрепа на работата си с  деца в риск и техните семейства.

 

Обучител-Диана Русева-психолог с дългогодишен опит в програми и проекти в  областта на подобряване на детското благосъстояние. Има  опит в разработване на обучителни програми,  обучения и супервизии на професионалисти в социалните услуги. Нейните професионални интереси са в областта психологичното консултиране, услуги в подкрепа на семейства и  практики основани на подхода резилианс.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ

Цена за индивидуален участник – 120 лв.

При участие на повече от 3-ма представители от организация, училище, социална услуга – 110 лв.

ЗАЯВЯВАНЕ  НА УЧАСТИЕ

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път.

Краен срок: 24.04. 2018 година


 

office@fice-bulgaria.org;   тел.: 02 950 17 10;

 

 

За контакти: Милена Анастасова, координатор, моб. тел.: 0878 808 742

 

Семинар на тема “Специфика на работата на професионалистите при случаи на насилие над жени и момичета. Междуинституционално сътрудничество.”

Picture1                                                  Picture  Фице

 

На 27  и 28 март в гр. Враца, в Центъра за обществена подкрепа се проведе двудневен семинар на тема  “Специфика на работата на професионалистите при случаи на насилие над жени и момичета. Междуинституционално сътрудничество.”

Семинарът е организиран по проект “Имаш право да живееш без насилие”, финансиран от Български фонд за жените и изпълняван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България. Професионалисти от различни институции и организации обмениха опит и дискутираха по проблемите на насилието над жени – нагласите към потърпевшите, ролята на професионалната общност в процеса на реакция и защита, оценка на риска. Участниците обсъдиха специфичните белези на риск за жертвите и семейството, както и начините за идентифициране и реакция. Една от темите беше свързана и със спецификите на работа с  деца, преживели насилие. В края на семинара, участниците споделиха, че е необходимо да се въведе в практиката механизъм за комуникация и взаимодействие между професионалистите от различни институции при работата по случаи на насилие.

На семинара участваха представители на Център за обществена подкрепа, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, здравен медиатор, Дом за деца, лишени от родителска грижа, звено “Майка и бебе”, както и отдел “Закрила на детето”, отдел “Хора с  увреждания и социални услуги”,  Детска педагогическа стая, Областна дирекция на МВР и Районна прокуратура, Враца.

Участниците се запознаха и с дейностите по проекта –  осигуряване на психологическа и юридическа подкрепа на жени и девойки, жертва на  насилие, включително домашно насилие,  чрез информиране, юридическо и психологическо консултиране и насочване.

Picture2

Настоящият продукт стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ

ЧЕСТИТ ДЕН НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК!

statue-5998_960_720

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

Бъдете живи и здрави, силни и вдъхновени! Нека вашето благородно дело достига до всички в нужда, за да могат да живеят свободни, защитени, сигурни и спокойни за бъдещето.

Екипът на ФИЦЕ-България

   

Обучение “Работа по случай в индивидуалната работа с деца и младежи”

picture 1

29 и 30 март, 2018 г. – обучителна зала на ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ, гр. София

 

Обучението ще допринесе за повишаване на вашите знания и умения за прилагане на метода Работа по случай в индивидуалната работа с деца и младежи с различна степен на уязвимост: настанени в резидентни услуги за деца и младежи, ползватели на подкрепящи и/или мобилни услуги в общността, с противоправно поведение и извършители на нарушения, в досег с правосъдната система-жертви и/или свидетели на престъпления, със специални образователни потребности и обучителни затруднения, с увреждания, мигранти, търсещи и получили международна закрила, ученици, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система.

За повече информация и записване:

 тел.: 02 950 17 10; факс: 02 950 17 11

Милена Анастасова, моб. тел.: 0878 808 742

e-mail: office@fice-bulgaria.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Честита Баба Марта, колеги и приятели!

Екипът на ФИЦЕ-България ви желае от сърце много здраве, усмивки, лично щастие и професионални успехи.Честит празник!Baba_Marta1

РАБОТИЛНИЧКА НА БАБА МАРТА В ЦЕНТЪРА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВЪВ ВРАЦА

Вчера, 27.02.2018г., в гр. Враца, в Центъра за правата на децата, управляван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България, се проведе Работилничка на Баба Марта.  Децата, които посещават центъра имаха възможността да общуват и по забавен начин да изработят сами мартенички заедно с домакина Цвети Иванова – психолог.  Децата се справиха чудесно и бяха щастливи да изработват заедно красиви мартенички от хартия. Всеки гост на Центъра си тръгна с подарък за вкъщи – голяма мартеница, която да краси дома им през целия месец.

 Ето какво изработиха децата:

Picture Mart_1

Picture Mart_2

Picture Mart_3Picture Mart_ 4

 

Обучение

Обучение ”Семейно консултиране в социалната работа” – 22 и 23 март 2018 г.

 

На 22 и 23 март 2018 г. в обучителната зала на ФИЦЕ-България ще се проведе обучение на тема ”Семейно консултиране в социалната работа”. Водещ на обучението ще е г-жа Диана Русева психолог с дългогодишен опит в програми и проекти в областта на подобряване на детското благосъстояние. Притежава опит в разработване на обучителни програми, обучения и супервизии на професионалисти в социалните услуги. Нейните професионални интереси са в областта психологичното консултиране, услуги в подкрепа на семейства и  практики, основани на подхода резилианс.

Обучението ще се проведе в рамките на два дни и цели:

  • Да предостави на участниците основни знания за семейното  консултиране  в контекста на системния подход;
  • Да създаде възможности за трениране на умения за консултиране на семейства, които са клиенти на социалните услуги.

 Обучението е насочено към социални работници и психолози, които практикуват в сферата на социалните услуги в общността.

 Picture Семейно

Повече информация можете да получите, като се свържете с нас. За контакти: Милена Анастасова – 0878 808 742;02/950 17 10 или на ел. поща: office@fice-bulgaria.org