ОБУЧЕНИЯ

РЕМЕЛКА - МЕТОДИКА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ  УМЕНИЯ  НА  ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ – 27 и 28 февруари 2018 г.

Обучението ще се проведе в град София в залата на ФИЦЕ-България на ул. „Шести септември” №33. Повече информация можете да получите, като се свържете с нас.

За контакти: Милена Анастасова – 08784 707 127