Проект “Социално включване без граници”

ФИЦЕ-България подписа договор за изпълнение на проект “Социално включване без граници” съфинансиран от Програма “Еразъм+” на ЕК. Проектът ще бъде осъществен в периода 1 юни 2019 – 31 май 2020 г.

Партньор в проекта е испанската фондация “KOINE AEQUALITAS”, която реализира дейности, насочени към социално и кариерно консултиране на лица в уязвими ситуации, както и в предоставянето на обучения за професионалистите, работещи с тях.

Общата  цел на проекта е:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, съобразени с актуалните социални проблеми.

Специфични цели:

1.Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.

2.Модернизиране на професионалната среда в организацията чрез внедряване на ефективен модел за управление на качеството на образователните дейности.

3.Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.

4.Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.

 

За постигането на тези цели ще бъде реализирана на една мобилност за участие в структуриран курс в Памплона, Испания, предоставян от партньорската организация Фондация “KOINE AEQUALITAS” по темите:

  • “Общностно развитие и медиация. Социално и кариерно консултиране на деца и младежи, представители на уязвими групи” и
  • “Модел за върхови постижения на Европейския фонд за управление на качеството. Използване на модела за управление на качеството на обучителния процес”.