Проект “CYCLES”

23621605_1103466729756204_4412084480244337990_njkvhjPicture1

 

 

 

 

ФИЦЕ-България е партньор в проект “CYCLES” по програма “Еразъм+”. Водеща организация e FH JOANNEUM(Университет за приложни науки, Грац, Австрия), а сред останалите партньори са: IKJ (Германия), Groupe SOS Jeunesse (Франция), Терапевтични общности (Австрия), Fundacja Samodzielni Robinsonowie (Полша). Проектът има за цел да подобри знанията и уменията на професионалистите, работещи с деца и младежи в сферата на финансите и предприемачеството. В следствие на това, професионалистите ще могат да предадат тези знания и умения на децата и младежите, с които работят и да ги подготвят по-добре за самостоятелен живот.

Проектът ще се изпълни за период от 24 месеца.

Основният продукт, който ще бъде разработен в рамките на проекта, е обучителната програма. Тя ще се състои от 6 модула. Членовете на консорциума ще работят заедно за създаването ѝ, като всеки от тях ще допринесе със специфичния опит, който притежава в тази област.

Фейсбук страница на проекта.

Уебсайт на проекта(на английски език)

ОБОБЩЕНИЕ НА НАЙ-ВАЖНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

Брошура по проекта