ЧЛЕНОВЕ

Членовете на ФИЦЕ-България:

 • са част от професионалната общност на хората, работещи в сферата на грижата за деца
 • получават подкрепа за реализирането на проектна дейност
 • получават преференциална такса при участие в обучения, както и възможност за участие в семинари, конференции и други събития по проекти на организацията
 • участват във форумите организирани от ФИЦЕ-България
 • получават информация за новостите в областта на грижите за децата, най-новите европейски модели и практики, възможности за финансиране

Ако желаете да станете член на организацията е необходимо да попълните молба за членство и да я изпратите на e-mail: office@fice-bulgaria.org или на адреса за кореспонденция на ФИЦЕ-България.

Молба за физически лица (pdf)

Молба за юридически лица (pdf)

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 1. Анна Конукова
 2. Донка Кабакова
 3. Миглена Георгиева
 4. Светла Дикова
 5. Венислава Петкова
 6. Петър Кашкин
 7. София Каракехайова
 8. Стоян Събев
 9. Свобода Бурлакова
 10. Цвета Грибачева
 11. Александър Миланов
 12. Анна Стоянова
 13. Бисер Спиров
 14. Ваня Борисова
 15. Вероника Вълканова
 16. Генадий Матвеев
 17. Дашенка Кралева
 18. Елеонора Тодорова
 19. Елеонора Попова
 20. Елиза Ангелова Филипова
 21. Здрава Воденичарова
 22. Ирина Георгиева
 23. Мариета Радулова
 24. Мая Пангелова
 25. Наталия Михайлова
 26. Радослава Райкова
 27. Румяна Кралева
 28. Силвия Николаева Николова
 29. Цвета Антонова
 30. Цветелин Кънев
 31. Юра Данчева
 32. Яница Стоянова
 33. Силвия Върбанова
 34. Ивайло Тепавичаров
 35. Гергана Георгиева
 36. Катерина Йорданова
 37. Анна Костова
 38. Илина Маркова-Горки
 39. Калоян Дамянов
 40. Мариана Димитрова
 41. Мила Пашова
 42. Ваня Станина

 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 1. Сдружение “Усмивка”, гр. Бургас
 2. Фондация “Ръка за помощ”, гр. Добрич
 3. Сдружение “Зона спорт”, гр. Кюстендил
 4. СНЦ “Дом за обич и мечти”, гр. Исперих
 5. Фондация „Алтернатива за всички“, с. Драгоданово
 6. СНЦ Театър “Цвете”, гр. София
 7. Фондация „Агапедия-България“, гр. София
 8. ЕТ „Тара паблишинг“, гр. София
 9. Сдружение „Общество за всички“, гр. София
 10. Сдружение “Тишина”, гр. София
 11. Фондация “Джендър образование, изследвания и технологии”, гр, София
 12. Сдружение “Ню Лайф – Нова Загора”, гр. Нова Загора
 13. Сдружение “Надежда за нас-2008″, гр. Враца
 14. Община Варна, гр. Варна
 15. Ресурсен център Видин, гр. Видин
 16. Ресурсен център Ловеч, гр. Ловеч
 17. Ресурсен център Плевен, гр. Плевен
 18. Ресурсен център Пазарджик, гр. Пазарджик
 19. Ресурсен център Русе, гр. Русе
 20. Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Пловдив
 21. Местна комисия за борба с противообществени прояви и работа с малолетни и непълнолетни, гр. Нова Загора
 22. Социално-педагогически интернат “Христо Ботев”, с. Варненци
 23. Социално-педагогически интернат “Св. Кл. Охридски”, с. Лик
 24. Възпитателно училище – инернат “Н. Й. Вапцаров”, гр. Завет
 25. Възпитателно училище – инернат “Ангел Узунов”, гр. Ракитово