ЧЛЕНОВЕ

Членовете на ФИЦЕ-България:

 • са част от професионалната общност на хората, работещи в сферата на грижата за деца;
 • получават подкрепа за реализирането на проектна дейност;
 • получават преференциална такса при участие в обучения, както и възможност за участие в семинари, конференции и други събития по проекти на организацията;
 • участват във форумите организирани от ФИЦЕ-България;
 • получават информация за новостите в областта на грижите за децата, най-новите европейски модели и практики, възможности за финансиране.

Ако желаете да станете член на организацията е необходимо да попълните молба за членство и да я изпратите на e-mail: office@fice-bulgaria.org или на адреса за кореспонденция на ФИЦЕ-България.

Молба за физически лица (pdf)

Молба за юридически лица (pdf)

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 1.  Александър Миланов
 2.  Ваня Станина
 3.  Весела Алексиева
 4.  Гергана Перусанова
 5.  Дашенка Кралева
 6.  Елеонора Тодорова
 7. Ивайло Тепавичаров
 8. Катерина Иванова
 9. Лидия Хаджийска
 10. Мила Пашова
 11. Милена Анастасова
 12. Милена Маринова
 13. Павлина Иванова
 14. Радислава Калиникова
 15. Радослава Райкова
 16. Стефка Николова
 17. Татяна Кючукова
 18. Юра Данчева

 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 1. КСУДС “Никола Вапцаров”, гр.Роман
 2. КСУДС “Мария Роза”, с. Асеновец, общ.Нова Загора
 3. КСУДС, гр. Пловдив
 4. Ресурсен център Пазарджик
 5. Ресурсен център Русе
 6. Ресурсен център Видин
 7. Ресурсен център Ловеч
 8. МКБППРМН Нова Загора
 9. Фондация „Агапедия-България“, гр. София
 10. ЕТ „Тара паблишинг“, гр. София
 11. Сдружение „Общество за всички“, гр. София
 12. Фондация “Джендър образование, изследвания и технологии”, гр, София
 13. Сдружение “Ню Лайф – Нова Загора”, гр. Нова Загора
 14. Сдружение “Надежда за нас-2008”, гр. Враца
 15. Сдружение “Терапевтични общности-Австрия”
 16. Сдружение “Екип Креатив”, гр.Варна
 17. Сдружение “Усмивка”, гр.Бургас