МИСИЯ

Мисията на ФИЦЕ-България е да работи активно за подобряване качеството на живота на децата на България чрез:

  • защита правата на децата в България
  • повишаване качеството на грижата за децата в риск
  • спазване на политически и религиозен неутралитет и борба срещу всякакви форми на дискриминация
  • обществено отговорна позиция