СУПЕРВИЗИЯ

ФИЦЕ-България предлага провеждането на индивидуална, групова, екипна супервизия.

СУПЕРВИЗИЯТА е процес на подкрепа на работещите в социални услуги с цел подобряване на работата по отношение на качество на услугите, на професионалното развитие на персонала, емоционална подкрепа и превенция на професионалното прегаряне, както и подкрепа на организационното развитие и отношенията в екипите.

Супервизиите могат да бъдат индивидуални (обсъждане на работата по конкретен случай и вземане на професионално решение, справяне с емоциите на клиента, справяне с личните емоции по отношение на клиента или колега, взаимоотношения с външни институции по случай, нормативни затруднения в конкретен случай), групови (за обсъждане на случай) и екипни (насочени към екипните взаимоотношения и функциониране).

 

За повече информация и оферти можете се обърнете към офиса на ФИЦЕ-България на посочените контакти за връзка.