ОБУЧЕНИЯ

ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ  МОЖЕ ДА ОБУЧИ ВАС И ВАШИЯ ЕКИП

ПО СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

Обученията могат да бъдат въвеждащи или надграждащи и са предназначени за професионалисти, работещи в различни социални услуги, специализирани институции за деца.

Форматът на обученията зависи от конкретната заявка и нужди на обучаемите.

Към ФИЦЕ–България функционира и Център за професионално обучение, лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение (лицензия № 200712455 от 18.07.2007 г.). Центърът извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по следните професии и специалности:

  • Професия „Сътрудник социални дейности“, код 762020, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“, код 7620201 и специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хроични заболявания“, код 7620202, трета степен на професионална квалификация.
  • Професия „Помощник-възпитател“, код 762030, специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“, код 7620301, трета степен на професионална квалификация.

За повече информация и оферти можете се обърнете към офиса на ФИЦЕ-България на посочените контакти за връзка.