Работа с деца и младежи с девиантно и делинквентно поведение

Теоретичен анализ, принципи, нагласи и подходи към децата/младежите с девиантно поведение и делинквенция; ефективна работа с такъв тип деца в резидентна група.  Причини за възникване на девиантно поведение и стратегии за промяна. Наблюдение и оценка на поведението. Техники за промяна на поведението.