Методика за обучение в социални умения на деца с обучителни затруднения

РЕМЕЛКА – методика за обучение на деца със СОП и други обучителни затруднения в социални компетенции и смятане. Социалната компетентност като баланс между задачи на развитие и умения. Основни  знания и практически умения за провеждане на тестове, анализ на грешките, използване на техники за развиване на основни умения на деца с обучителни затруднения.