Основи на социалната работа и законодателна рамка на социалните услуги в България

Дефиниция и подходи, ценности и принципи, международно и българско законодателство и прилагането му в практиката. Участниците ще се запознаят с базовата философия на съвременната социална работа, прилагането на подходите, принципите и законодателството в практиката, ще знаят кои са основните нормативни актове и ще могат да боравят с тях.