Подходи и методи в социалната работа

Базови знания за: същността на социалната работа; видове подходи; основни методи за интервенция в социалната работа. Участниците в обучението ще придобият знания и компетенции за прилагане на подходите и методите при работата по случай; ще познават различните видове психоаналитични техники за оценка на случай; ще получат практически насоки за помагащата роля на социалния работник.