Екип и екипна работа

Фази в развитие на екипа, екипни роли, мотивация, управление на екип, конфликти, професионално прегаряне, супервизия и интервизия. Участниците ще се запознаят с основни характеристики на екипа, практически ще изследват и анализират част от тези характеристики – ще определят етапа на развитие на собствения си екип, мотивацията си, кой какви функции и роли изпълнява, нивото на професионално прегаряне, ще тренират варианти за вземане на решение и обратна връзка.