Теория и практика на привързаността

Основни знания за привързаността и последиците й за развитие на детето. Сигурна и несигурна привързаност. Поведенчески модели при деца със сигурна привързаност и видове несигурна привързаност. Възпитателни подходи при прояви на всеки от тези модели. Техники и инструменти за работа с деца със симптоми на несигурна привързаност.