ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА НА СПСПД ФИЦЕ БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 г.

При проявен от Ваша страна интерес и при група от поне 8 участници бихме могли да проведем обучение на избрано от Вас място и по избрана от Вас тема. За да подадете заявка за обучение на място, моля попълнете следния он-лайн формуляр.

ВЪЗМОЖНИ СА ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА!

 ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА НА СПСПД ФИЦЕ БЪЛГАРИЯ  ЗА

2017 г.

ЯНУАРИ 2017 г.

10 и 11 януари                  /четвъртък и петък/ Работа с деца и младежи с проблеми в поведението гр. Роман, зала на КСУДС Дашенка Кралева Запиши се
19 и 20 януари                 /четвъртък и петък/ Използване на изкуството в социалната и психологическа работа. Основни знания за Арттерапията. гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

26 и 27 януари                 /четвъртък и петък/ Книга на живота – специализиран биографичен метод за работа с деца и младежи, живеещи извън семейството си гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева,         Татяна Кючукова

Запиши се

30 и 31 януари                 /понеделник и вторник/ Оценка и планиране на индивидуалната работа с    деца и младежи. Работа по случай гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

ФЕВРУАРИ 2017 г.

2 и 3 февруари                   /четвъртък и петък/ Ремелка – Методика за обучение по смятане и  социални умения на деца с обучителни затруднения гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

6 и 7 февруари                 /понеделник и вторник/ Работа с родители на деца – митивиране, комуникация и нива на въвличане гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева

Запиши се

13 и 14 февруари            /понеделник и вторник/ Психологически аспекти на травмата и отражението й в пряката работа с деца и младежи гр. София Херман Радлер

Запиши се

16 и 17  февруари                /четвъртък и петък/ Мобилна работа и социално консултиране на деца и семейства – видове, специфика, добри практики гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева

Запиши се

20 и 21 февруари             /понеделник и вторник/ Управление на организации за социална работа с деца и семейства-принципи, методи и практика гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

23 и 24 февруари            /четвъртък и петък/ Организация на свободното време в услуги от резидентен тип за деца гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

27 и 28 февруари               /четвъртък и петък/ Социална работа с непридружени  деца-бежанци и търсещи закрила гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

МАРТ 2017 г.

1 и 2 март                         /сряда и четвъртък/ Привързаност и развитие на детето. Теории за привързаността и приложението им в практиката. гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

7 и 8 март                        /вторник и сряда/ Представяне на програма  Parent Resources For Information, Development, And Education /ПРАЙД/ – системен подход за обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева,                         Татяна Кючукова

Запиши се

9 и 10 март                       /четвъртък и петък/ Оценка и планиране на индивидуалната работа с деца и младежи. Работа по случай гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

13 и 14 март                    /понеделник и вторник/ Супервизия – теория, модели и аспекти в социалната работа. Интервизията като модел за екипно взаимодействие гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

16 и 17 март                    /четвъртък и петък/ Училище за родители – услуга за развиване на родителски умения и подкрепяща среда гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева,                         Татяна Кючукова

Запиши се

20 и 21 март                    / понеделник и вторник/ Сексуалност – как да говорим по темата с деца и младежи. Същност, техники и методи на педагогическата и социално-психологическата работа по темата за сексуалността.   гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева ,Татяна Кючукова

Запиши се

23 и 24 март                    /четвъртък и петък/ Ремелка – Методика за обучение по смятане и  социални умения на деца с                    обучителни затруднения гр. София, зала ФИЦЕ Елеонора Тодорова

Запиши се

27 и 28 март                              /понеделник и вторник/ Управление на на екипи. Екипна работа и взаимодействие. гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева, Юра Данчева

Запиши се

30 и 31 март /четвъртък и петък/ Работа с деца и младежи в конфликт със закона. Девиантно и делинквентно поведение – методи и техники за ефективна работа гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

АПРИЛ 2017 г.

3 и 4 април                      /понеделник и вторник/ Въведение в Психодрамата гр. София Херман Радлер

Запиши се

11 и 12 април                           / вторник и сряда/ Педагогика на травмата – педагогически и психологически аспекти на травмата и отражението й при работа с деца и младежи гр. Бургас Херман Радлер

Запиши се

19 и 20 април                  /сряда и четвъртък/ Работа с деца и младежи, злоупотребяващи с психоактивни вещества – превенция, разпознаване и  форми на психологическа работа гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

24 и 25 април                      /понеделник и вторник/ Работа с родители на деца – митивиране, комуникация и нива на въвличане гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

27 и 28 април                   /четвъртък и петък/ Организация и управление на услуги от резидентен тип за деца – модел “Живот в малка група” гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева, Юра Данчева

Запиши се

МАЙ 2017 г.

3 и 4 май                          /сряда и четвъртък/ Сексуалност – как да говорим по темата с деца и младежи. Същност, техники и методи на педагогическата и социално-психологическата работа по темата за сексуалността.   гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева ,Татяна Кючукова

Запиши се

8 и 9 май                            /понеделник и вторник/ Управление на организации за социална работа с деца и семейства-принципи, методи и практика гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

11 и 12 май                          /четвъртък и петък/ Работа по случай – оценка на потребностите, планиране и документация гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева

Запиши се

15 и 16 май                        /понеделник и вторник/ Работа с деца и младежи в конфликт със закона. Девиантно и делинквентно поведение гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева ,Татяна Кючукова

Запиши се

18 и 19 май                              /четвъртък и петък/ “Отключване правата на децата. Подкрепа на професионалистите за реализиране правата на уязвимите деца”

 

гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева, Кремена Чобанова

Запиши се

22 и 23 май                           /понеделник и вторник/ Привързаност и развитие на детето. Теории за привързаността и приложението им в практиката. гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

25 и 26 май                               /четвъртък и петък/ Сексуалност – как да говорим по темата с деца и младежи. Същност, техники и методи на педагогическата и социално-психологическата работа по темата за сексуалността.   гр. София Херман Радлер

Запиши се

19 и 30 май                              /понеделник и вторник/ Използване на изкуството в социалната и психологическа работа. Основни знания за Арттерапията. гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

ЮНИ 2017 г.

1 и 2 юни                              /четвъртък и петък/ Работа с родители на деца – митивиране, комуникация и нива на въвличане гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

5 и 6 юни                                 /понеделник и вторник/ Представяне на програма  Parent Resources For Information, Development, And Education /ПРАЙД/ – системен подход за обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева, Милена Ризова

Запиши се

8 и 9 юни                                  /четвъртък и петък/ Социална, психологическа и педагогическа работа с непридружени деца-бежанци и търсещи закрила гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

12 и 13 юни                       /понеделник и вторник/ Програма за обучение по български език, математика и социална компетентност за деца с обучителни затруднения гр. София, зала ФИЦЕ Елеонора Тодорова

Запиши се

15 и 16 юни                             /четвъртък и петък/ Работа с деца и младежи с проблеми в поведението гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

19 и 20 юни                            /понеделник и вторник/ Организация и управление на услуги от резидентен тип за възрастни – модел “Живот в малка група” гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева,         Симеон Тодоров

Запиши се

22 и 23 юни                                /четвъртък и петък/ Психологически аспекти на травмата и отражението й в пряката работа с деца и младежи гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева, Татяна Кючукова

Запиши се

26 и 27 юни                           /понеделник и вторник/ Управление на организации за социална работа с деца и семейства-принципи, методи и практика гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

29 и 30 юни                                  /четвъртък и петък/ Мобилна работа и социално консултиране на деца и семейства – видове, специфика, добри практики гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева,           Татяна Кючукова

Запиши се

ЮЛИ 2017 г.

3 и 4 юли                                     /понеделник и вторник/ Представяне на програма  Parent Resources For Information, Development, And Education /ПРАЙД/ – системен подход за обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители гр. София, зала ФИЦЕ Петя Милчева, Милена Ризова, Юра Данчева

Запиши се

6 и 7 юли                                   /четвъртък и петък/ “Отключване правата на децата. Подкрепа на професионалистите за реализиране правата на уязвимите деца”

 

гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева, Кремена Чобанова

Запиши се

10 и 11 юли                               /понеделник и вторник/ Управление на на екипи. Екипна работа и взаимодействие. гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева

Запиши се

13 и 14 юли                                  /четвъртък и петък/ Психологически аспекти на травмата и отражението й в пряката работа с деца и младежи гр. София Херман Радлер

Запиши се

17 и 18 юли                               /понеделник и вторник/ Социална, психологическа и педагогическа работа с непридружени деца-бежанци и търсещи закрила гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

20 и 21 юли                                   /четвъртък и петък/ Работа с деца и младежи, злоупотребяващи с упойващи и психоактивни вещества – превенция, разпознаване и  групова корекционна работа гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

24 и 25 юли                         /понеделник и вторник/ Супервизия – теория, модели и аспекти в социалната работа. Интервизията като модел за екипно взаимодействие гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

27 и 28 юли                                  /четвъртък и петък/ Програма за обучение по български език, математика и социална компетентност за деца с обучителни затруднения гр. София, зала ФИЦЕ Елеонора Тодорова

Запиши се

АВГУСТ 2017 г.

1 и 2 август                                  /вторник и сряда/ Социална, психологическа и педагогическа работа с непридружени деца-бежанци и търсещи закрила гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

7 и 8 август                              /понеделник и вторник/ Работа с деца и младежи в конфликт със закона. Девиантно и делинквентно поведение – методи и техники за ефективна работа гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

10 и 11 август                            /четвъртък и петък/ Организация на свободното време в услуги от резидентен тип за деца гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

14 и 15 август                              /понеделник и вторник/ Супервизия – теория, модели и аспекти в социалната работа. Интервизията като модел за екипно взаимодействие гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева,                         Татяна Кючукова

Запиши се

17 и 18 август                             /четвърък и петък/ Управление на на екипи. Екипна работа и взаимодействие. гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева, Симеон Тодоров

Запиши се

21 и 22 август                             /понеделник и вторник/ Работа с деца и младежи в конфликт със закона. Девиантно и делинквентно поведение – методи и техники за ефективна работа гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

24 и 25 август /четвъртък и петък/ Нов системен подход в социалната, психологическа и педагогическа работа с деца в конфликт със закона и предизвикателно поведение – “Теория на счупените прозорци” гр. София Херман Радлер

Запиши се

29 и 30 август                               /вторник и сряда/ Работа с деца и младежи, злоупотребяващи с психоактивни вещества – превенция, разпознаване и  форми на психологическа работа гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

СЕПТЕМВРИ 2017 г.

4 и 5 септември                           /понеделник и вторник/ Представяне на програма  Parent Resources For Information, Development, And Education /ПРАЙД/ – системен подход за обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители гр. София, зала ФИЦЕ  Петя Милчева,     Милена Ризова

Запиши се

7 и 8 септември                      /четвъртък и петък/ Използване на изкуството в                  социалната и психологическа работа. Основни знания за Арттерапията. гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

11 и 12 септември                  /понеделник и вторник/ “Отключване правата на децата. Подкрепа на професионалистите за реализиране правата на уязвимите деца”

 

гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева, Кремена Чобанова

Запиши се

14 и 15 септември                    /четвъртък и петък/ Супервизия – теория, модели и аспекти в социалната работа. Интервизията като модел за екипно взаимодействие гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

19 и 20 септември                    /вторник и сряда/ Ремелка – Методика за обучение по смятане и  социални умения на деца с                    обучителни затруднения гр. София, зала ФИЦЕ Елеонора Тодорова

Запиши се

25 и 26 септември           /понеделник и вторник/ Управление на организации за социална работа с деца и семейства-принципи, методи и практика гр. София Дашенка Кралева

Запиши се

28 и 29 септември                   /четвъртък и петък/ Управление на на екипи. Екипна работа и взаимодействие. гр. София, зала ФИЦЕ Симеон Тодоров

Запиши се

ОКТОМВРИ 2017 г.

2 и 3 октомври                             /понеделник и вторник/ Работа с родители на деца – митивиране, комуникация и нива на въвличане гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева

Запиши се

5 и 6 октомври                    /четвъртък и петък/ Нов системен подход в социалната, психологическа и педагогическа работа с деца в конфликт със закона и предизвикателно поведение – “Теория на счупените прозорци” гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

9 и 10 октомври                 /понеделник и вторник/ Работа по случай – оценка на потребностите, планиране и документация гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

12 и 13 октомври             /четвъртък и петък/ Проекти, програми и други източници на финансиране на инициативи в социалната сфера гр. София, зала ФИЦЕ Катерина Симеонова

Запиши се

16 и 17 октомври               /понеделник и вторник/ Супервизия – теория, модели и аспекти в социалната работа. Интервизията като модел за екипно взаимодействие гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева

Запиши се

19 и 20 октомври             /четвъртък и петък/ Сексуалност – как да говорим по темата с деца и младежи. Същност, техники и методи на педагогическата и социално-психологическата работа по темата за сексуалността.   гр. София Херман Радлер

Запиши се

23 и 24 октомври              /понеделник и вторник/ Управление на организации за социална работа с деца и семейства-принципи, методи и практика гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

26 и 27 октомври            /четвъртък и петък/ Използване на изкуството в                  социалната и психологическа работа. Основни знания за Арттерапията. гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

30 и 31 октомври            /понеделник и вторник/ Програма за обучение по български език, математика и социална компетентност за деца с обучителни затруднения гр. София, зала ФИЦЕ Елеонора Тодорова

Запиши се

НОЕМВРИ 2017 г.

2 и 3 ноември                      /четвъртък и петък/ Управление на на екипи. Екипна работа и взаимодействие. гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева,           Татяна Кючукова

Запиши се

6 и 7 ноември                      /понеделник и вторник/ “Отключване правата на децата. Подкрепа на професионалистите за реализиране правата на уязвимите деца”

 

гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева, Кремена Чобанова

Запиши се

9 и 10 ноември                    /четвъртък и петък/ Работа с деца и младежи в конфликт със закона. Девиантно и делинквентно поведение – методи и техники за ефективна работа гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

13 и 14 ноември              /понеделник и петък/ Използване на изкуството в                  социалната и психологическа работа. Основни знания за Арттерапията. гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

16 и 17 ноември                /четвъртък и петък/ Мобилна работа и социално консултиране на деца и семейства – видове, специфика, добри практики гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева

Запиши се

20 и 21 ноември                     /понеделник и вторник/ Работа по случай – оценка на потребностите, планиране и документация гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

23 и 24 ноември                /четвъртък и петък/ Представяне на програма  Parent Resources For Information, Development, And Education /ПРАЙД/ – системен подход за обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители гр. София, зала ФИЦЕ Милена Ризова,                  Петя Милчева

Запиши се

27 и 28 ноември                      /понеделник и вторник/ Система за осигуряване на качеството в социални услуги за деца и възрастни гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се

ДЕКЕМВРИ 2017 г.

4 и 5 декември                      /понеделник и вторник/ Училище за родители – развитие на         родителски умения и създаване на подкрепяща среда гр. София, зала ФИЦЕ Юра Данчева

Запиши се

7 и 8 декември                         /ченвъртък и петък/ Психологически аспекти на травмата и отражението й в пряката работа с деца и младежи гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

11 и 12 декември             /понеделник и вторник/ Управление на на екипи. Екипна работа и взаимодействие. гр. София, зала ФИЦЕ Симеон Тодоров

Запиши се

14 и 15 декември              /четвъртък и петък/ Нов системен подход в социалната, психологическа и педагогическа работа с деца в конфликт със закона и предизвикателно поведение – “Теория на счупените прозорци” гр. София Херман Радлер

Запиши се

18 и 19 декември                  /понеделник и вторник/ Организация и управление на услуги от резидентен тип за деца – модел “Живот в малка група” гр. София, зала ФИЦЕ Татяна Кючукова

Запиши се

21 и 22 декември                /четвъртък и петък/ Сексуалност – как да говорим по темата с деца и младежи. Същност, техники и методи на педагогическата и социално-психологическата работа по темата за сексуалността.   гр. София, зала ФИЦЕ Дашенка Кралева

Запиши се