Безплатен он-лайн курс “Прилагането в практиката на Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца”

getting care right

На 19 февруари 2018 г. започва масов отворен он-лайн курс(МООК – MOOC – Massive Open Online Course) на тема  “Прилагането в практиката на Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца”. Курсът е създаден от международен екип от експерти в сферата на алтернативната грижа. Той е напълно безплатен и е достъпен он-лайн на английски, френски и испански език. Всеки, който проявява интерес, може да се запише, като използва линковете в брошурите(“Book now”/”Reservez maintenant”/”Reserve ahora”). Курсът ще се проведе за втори път, като първия път(през май 2017) в него взеха участие  5.112 професионалисти, работещи с деца от 172 държави.

Брошура на английски език

Брошура на френски език

Брошура на испански език