Ден на отворените врати в офиса на ФИЦЕ-България под надслов: “Програма Еразъм + – нови възможности за подобряване на квалификацията на професионалистите, работещи с деца в уязвими ситуации”