Дистанционни курсове за придобиване на професионална квалификация за част от професия “Сътрудник социални дейности”

От 15 ноември 2022 г. стартират още две групи за дистанционни курсове за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Сътрудник социални дейности“:
7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания в организация и управлението на социалната работа, психологическите особености в развитието на детето, работа с деца с проблемно поведение и такива преживели травма, работа по случай и с общности, супервизия и професионално прегаряне.
Специално място е отделено и на работата със семейството и близките. Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.
7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Образованието е свързано с усвояване на базисни знания по социална работа, организация и управление на социални услуги за деца или възрастни, психологическите особености на децата и възрастните с увреждания, специфичните им потребности и методите за социалното им подпомагане и консултиране, както и работа със семействата и близките.
Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.
Краен срок за записване: 13 ноември
Линк за записване: https://forms.gle/LHXCTW6QhvX1uTLw5
За контакти и запитвания:
Д-р Дашенка Кралева – 0888 90 34 70
Симона Вутова – 0886 72 96 47
office@fice-bulgaria.org
simonavutova.fice.bulgaria@gmail.com