Етапи на креативния процес и богатството на материалите в арт-терапията – кой, кога, как?

Център по емоционално фокусирана терапия, с подкрепата на ФИЦЕ-България, ви кани на еднодневен семинар:

Семинар:
Етапи на креативния процес и
богатството на материалите в арт-
терапията – кой, кога, как?

Креативността е нещо много по-голямо от  създаването на творческия продукт. Много е важно да можем  да разбираме и разпознаваме нивата на творческия процес, за да можем да развием познание, което да работи за нас отвъд изкуството и терапевтичния кабинет. Многообразието на материали и пособия е благодат за терапевта и дава възможност за гъвкавост, на каквато само творческите подходи в психотерапията са способни.

Участниците в този семинар ще имат възможност:

  • да се запознаят с етапите на креативния процес в арт-терапевтичната работа;
  • да експериментират с материали и арт-терапевтични техники;
  • да се запознаят чрез преживяване с възможностите, които арт-терапията дава като алтернативна форма на комуникация;
  • да развият познание за смисъла на ползване на материалите в творческия процес.

Семинарът е подходящ за професионалистите, работещи в социалната сфера, които искат да развият нови умения или да обогатят практиката си. Предлагаме ви един алтернативен начин за свързване и изразяване на емоции, който може да приложите след това с клиентите си.

Предназначен е за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция; за специалисти в резидентни услуги за деца; за педагогически съветници и класни ръководители в учебни заведения.

Водещ: Доротея Панова – психолог, арт психотерапевт и фамилен психотерапевт

Дата: 29 март, от 10 до 16ч.

Цена: 80.00лв.