ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ (ИИОРК)

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ (ИИОРК)

място: гр. София,

ул. „Шести септември” №33, ет. 6 – обучителна зала на ФИЦЕ – България

21 юни 2019 г.

ФИЦЕ-България представя обучение на тема: “Инструмент за индивидуализирано оценяване на родителски капацитет (ИИОРК)”

Когато към Центъра за обществена подкрепа бъде насочен случай на дете в риск, със заявка да бъде направена оценка на капацитета на единия или двамата негови родители, със сигурност става въпрос за тежка ситуация в семейството: незадоволяване на основни потребности на детето, разпад на семейството, родителско отчуждаване, проучване на възможности за реинтеграция след предишно извеждане на детето от семейството и др. За социалните работници изготвянето на доклад и оценка на капацитета на родител има не само етичен, но и чисто емоционален аспект: да бъдеш обективен – означава да носиш отговорността за бъдещето и на детето, и на родителя…. А това е изключителна морална тежест….

За да улесним процеса на вземане на решение и да повишим неговата обективност, експерти от ФИЦЕ-България и ЦОП – гр. Своге разработиха и приложиха успешна в практиката Инструмент за индивидуализирано оценяване на родителски капацитет. Инструментът включва области, критерии и индикатори за изпълнение, обхващащи родителските компетентности. Поради своята практическа насоченост, той помага на социалният работник да събере и анализира по структуриран и ясен начин информацията, необходима за изготвяне на доклад от оценката. На базата на обективното изпълнение на критериите и набелязаните области на развитие за родителя, могат да бъдат планирани в по-късен етап дейности за повишаване на родителския капацитет.

Обучението е предназначено за професионално ангажирани специалисти в областта на социалните услуги, които извършват Оценка на родителски капацитет.

Обучител: Дашенка Кралева – обучител, супервизор и методически експерт в Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България.

ПРОГРАМА

  • 10.30 – 11.00 Въведение в оценяването чрез използване на критерии и индикатори
  • 11.00 – 11.15 Пауза
  • 11.15 – 13.00 Представяне на Инструмент за индивидуализирано оценяване на родителски капацитет (ИИОРК)
  • 13.00 – 13.30 Обедна почивка
  • 13.30 – 15.00 Практическа работа в малки групи за използване на ИИОРК
  • 15.00 – 15.15 Пауза
  • 15.15 – 16.30 Дискусия и закриване на обучението

Участниците ще получат Инструмент за индивидуализирана оценка на родителски капацитет (ИИОРК) на хартиен и електронен носител.

На всеки обучаем ще бъде издаден сертификат за участие.

Такса за един участник в обучението – 95 лв. При участие на повече от трима участници от една организация и за членове на ФИЦЕ-България – 85 лв. за участник. При участие на повече от петима участници от една организация – 75 лв.

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена регистрационна форма.

СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ

www.fice-bulgaria.org, office@fice-bulgaria.org;

тел.: 02 950 17 10; факс: 02 950 17 11

За контакти:

Катерина Иванова, +359 878 808745