Кръгла маса по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”

На 13.08.2019 г. ФИЦЕ-България проведе кръгла маса по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”. В нея взеха участие представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Факултета по Педагогика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, социални услуги в страната.

Катерина Иванова представи участието на ФИЦЕ-България в двугодишния международен проект, в рамките на който бяха разработени следните интелектуални пrодукти:  Анализа на потребностите от обучение по финансова грамотност на работещите с деца и младежи, картата на уменията, учебния план по финансова грамотност и предприемачески умения, обучителните модули, наръчника за реализиране на обучение по финансова грамотност и предприемачески умения и промоционалното видео.

Презентация от кръглата маса