Курсове за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“

От 5 януари 2022 г. стартират още две групи за дистанционни курсове за придобиване на професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“:
7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
Обучението е базисно и е свързано с усвояване на основни знания в организация и управлението на социалната работа, психологическите особености в развитието на детето, работа с деца с проблемно поведение и такива преживели травма, работа по случай и с общности, супервизия и професионално прегаряне.
Специално място е отделено и на работата със семейството и близките. Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.
7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Образованието е свързано с усвояване на базисни знания по социална работа, организация и управление на социални услуги за деца или възрастни, психологическите особености на децата и възрастните с увреждания, специфичните им потребности и методите за социалното им подпомагане и консултиране, както и работа със семействата и близките.
Квалификацията е подходяща за всички, които работят или биха искали да работят в социални услуги, имат завършено висше или средно образование и желаят да придобият квалификационна степен от системата на Националната агенция за професионално образование.
Бързо записване: https://forms.gle/uj3tEftFPPtXnLraA
За контакти и записвания:
Д-р Дашенка Кралева – 0888 90 34 70
Катерина Иванова – 0889 89 08 75
office@fice-bulgaria.org