Мобилности по проект “U.P.G.R.A.D.E.”

ФИЦЕ-България изпълнява проект “U.P.G.R.A.D.E. –  Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”, №КА104/АЕ-38/07.11.2017, финансиран от програма “Еразъм +” на ЕК, в партньорство с Федералната асоциация на терапевтичните общности – Австрия(Bundesverband Therapeutischen Gemeinschaften). Проектът има за цел да повиши капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, работещи в сферата на грижа за травмирани деца и младежи.

В рамките на проекта бяха осъществени 2 мобилности на професионалисти, работещи с деца и семейства в риск(педагози, социални работници, психолози и терапевти). Измежду членовете на ФИЦЕ-България бяха избрани 8 професионалисти с опит както в предоставянето на обучения, така и в практическата работа с деца и младежи в уязвими ситуации. Те преминаха специализиран курс по английски език и междукултурна подготовка преди началото на мобилностите.

Първата мобилност се проведе от 24 до 30 юни във Виена, Австрия. Участниците бяха включени в структуриран курс на тема “Педагогика на травмата. Теория  и практика.” с продължителност 5 обучителни дни, с водещ Херман Радлер, председател на Федералната асоциация на терапевтичните общности – Австрия, терапевт с дългогодишен опит в работата с деца и младежи, преживели тежки травматични събития. Освен теоретичната част на курса, участниците имаха възможността да получат информация от първа ръка относно системата за грижа за деца и младежи в Австрия и да обменят знания и идеи със свои австрийски колеги – педагози и социални работници. Освен това, участниците посетиха резидентна услуга от семеен тип за деца с проблеми в поведението, където научиха за начина на функциониране на този тип социална услуга.

Обучителен ден в офиса на ФИЦЕ-Австрия

 

Посещение на Терапевтична общност за деца с проблеми в поведението, Нойфелд, Австрия

Отвъд професионалната програма, те имаха възможността и да се насладят на вълнуваща културна програма – концерт на Виенския концертен оркестър в църквата “Св. Карл”, разглеждане на забележителности в свободното време, обмяна на информация с колегите от партньорската организация.

 

 

На организираната “Българска вечер”, групата представи традиционни български ястия, музика и танци.

Българска вечер

 

Втората мобилност, не по-малко вълнуваща от първата, се проведе от 26 август до 1 септември. Участниците бяха включени в структуриран курс на тема “Методи и техники за обучение на възрастни, предоставящи услуги за деца и младежи, преживели различни травми” с продължителност 5 обучителни дни и лектор Херман Радлер.

Всеки от участниците подготви и представи случай от работата си с деца, преживели травматични събития. Те бяха изиграни чрез метода психодрама.

Във връзка с темите на обучението, участниците посетиха музеите на Зигмунд Фройд и Виктор Франкъл, където изслушаха интересни  и провокиращи размисъл и дискусии лекции.

След завръщането си в България, изпълнени с много нови знания и вдъхновени, участниците ще работят заедно за създаването на обучителен модул по темата “Педагогика на травмата” и предоставяне на обучения на по-широк кръг от български професионалисти, работещи с деца.