Неприемливото поведение при деца и младежи с увреждания

Семинар:
„Справяне с неприемливото поведение при деца и младежи с увреждания“
28 февруари 2019 г., гр. София

 

В процеса на деинституционализацията, когато се закриха големите институции за деца и младежи с увреждания и същите бяха настанени в алтернативни социални услуги, възникна един огромен проблем, който съществува и до днес – така нареченото трудно, неприемливо или предизвикателно поведение. Хората, работещи в новите социални услуги – социални работници, трудотерапевти, социални трапевти, детегледачи, както и специалистите от СУ, предоставящи почасови или дневни услуги на тези деца и младежи с увреждания, бяха поставени пред предизвикателството, наречено „трудно поведение“. Част от работещите в тези услуги напуснаха, а друга част са на път да си тръгнат, поради факта, че не знаят как да се справят с това поведение на децата и младежите. В действителност, това поведение не е трудно, не е предизвикателно и не е неприемливо. Това поведение е ответна реакция на индивида в средата , която го заобикаля. То ни предизвиква да реагираме по един или друг начин. И за да бъде реакцията ни адекватна – то трябва да се познава, да се разчита, да се дешифрира, да се намери най-правилният подход за работа с всеки, който го проявява. Защото зад него стоят много други проблеми: затруднена или невъзможна комуникация, душевно страдание, страх и несигурност, непознаване на друг модел на поведение.
Обучението предлага възможност:
– да научим основните характеристики на това поведение;
– да разпознаваме неговите прояви;
– да работим на етапи с деца и лица с предизвикателно поведение;
– да използваме правилни подходи и методи.
С познаване на поведението, което ни предизвиква и с подходящите стратегии за справяне с него, екипите ще бъдат уверени в себе си и способни да се справят в кризисни ситуации, а клиентите на социалните услуги ще снижат тревожността си.
Обучението е предназначено за хора от социалните услуги, директно работещи с деца и лица с увреждания.

Обучител: Маргарита Пармакова – дългогодишен ръководител на един от първите Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в България, с огромен практически опит в работата с деца и лица с увреждания, експерт по оценка на качество на социалните услуги.

Цена: За един участник – 95,00 лв; За трима и повече участници от една организация – 85,00 лв.
Цената включва: пакет обучителни материали, кафе-паузи и издаване на сертификат за участие
Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org