Обучение “Живеене в малка резидентна група”

 

 

 

 

Обучението „Живеене в малка резидентна група – организация на работата в Център за настаняване от семеен тип“

Има за цел да представи цялостен модел на функциониране на ЦНСТ, който съдържа следните елементи: организация на средата, на взаимоотношенията: клиент – професионалист, на използваните методи и специфични техники за комуникация и обратна връзка, както й специфична документация, свързана с услугата. Моделът „Живеене в малка група“ е доказал в практиката своята висока ефективност и се е утвърдил като европейски модел за работа с деца и възрастни, живеещи в резидентни услуги.

Използвани методи: презентации, филми, интерактивни игри и дискусии.

Участниците ще получат 64 стр. обучителни материали, включително приложения с разработени формуляри, свързани с организацията на ежедневието в ЦНСТ.

Продължителност: 8 часа.

Място на провеждане: 22 май в обучителната зала на ФИЦЕ-България от 10 до 18 часа.

Цена: Ранна регистрация – до 12 май – 100 лв. на участник. При участие на повече от 3-ма участника от организация – 90 лв.

Късна регистрация – след 12 май – 110 лв. на участник. При участие на повече от 3-ма участника – 100 лв.

За членове на ФИЦЕ-България: 90 лв.

Допълнителна услуга:

На 23 май от 9.30 до 12.30 ч. Дашенка Кралева ще бъде на разположение за консултация в група по конкретни случаи на клиенти, живеещи в ЦНСТ. Цена на участник 30 лв.

От 13.00 до 16.30 – индивидуални консултации по случаи след предварително записване: 30 лв. на консултация с продължителност 40 минути.

Обучител: Дашенка Кралева – педагог и дългогодишен ръководител на малка резидентна група, автор на модела „Живеене в малка резидентна група“ и обучавана в него в практиката в Германия и Нидерландия. Супервизор и травма-педагог.

Програма на обучението

10.00 – 11.30 Теоретичен анализ

 • Характерни особености на малката резидентна група
 • Основни принципи на работа
 • Какво работи в практиката – информация, основана на научни изследвания и доказателства (evidencebased information)

11.30-12.00 Кафе-пауза

12.00 – 13.30 Описание на Малка група

 • Цели
 • Основни методи и техники
 • Среща на чаша чай
 • Менторски разговор
  • –  14.30 Обедна почивка

14.30 – 15.30 Основни методи и техники:

–     Работни карти: система за обратна връзка

 • Дневният ритъм и правилата като методи на работа
 • Бихевиористични техники
 • Наблюдение
  • – 17.00 Работа по случай и планиране на грижата

17.00 – 18.00 Необходими условия и предпоставки за ефективно въвеждане на модела „Живеене в малка група”