Обучение за работа с методиката „РЕМЕЛКА”

Обучение за работа с методиката „РЕМЕЛКА”

6-7 юни 2019 г., обучителна зала на ФИЦЕ-България

РЕМЕЛКА е методика за обучение на деца по смятане и социална компетентност, чрез която детето получава точните знания, които са му необходими, и развива точните умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. След попълване на тест става ясно къде детето греши и му се предоставя съответната програма, даваща знания за коригиране точно на конкретните грешки. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. И така стъпка по стъпка в една цяла система, превеждаща света за детето в прости, ясни и свързани с живота примери.
Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за индивидуална и групова работа с материалите по РЕМЕЛКА, ролеви игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации в индивидуалната работа с децата.
Целта на обучителния модул е да даде знания и умения на професионалисти и родители за работа с РЕМЕЛКА за постигане на по-добри резултати в обучението и индивидуалното развитие на деца с интелектуални и/или обучителни затруднения. Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, социални терапевти и социални възпитатели, работещи в системата на грижа за деца, родители.

МАТЕРИАЛИ
Участниците ще получат:
– тестове и указания за тяхното попълване;
– софтуерен продукт Ремелка – диск с електронни задачи – безплатен;
– учебни видеофилми “Социални умения” – безплатни;
– материали – комплекти Ремелка (книги за копиране), над 2000 страници, формат А4 – цена 150 лв.
Практическата насоченост и по-доброто разбиране на темите ще бъдат обезпечени чрез визуализационни материали (презентации, филми, клипове) и работни материали по време на обучението (handouts) – казуси, упражнения, допълнителна информация за работа в група, както и работа върху конкретни случаи.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ
Обучителен пакет
Включва: кафе-паузи; техническо оборудване и зала; хонорар лектор; тренингови материали; сертификат.
Участие в обучението: 120 лв. на участник;
При ранна регистрация – до 15 дни преди обучението 100 лв.
Комплект книги Ремелка (2000 стр.) – 150 лв.

Организациите могат да включат в обучението повече от един участник, но се нуждаят от минимум един комплект книги Ремелка.

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път с приложено копие на платежното нареждане (по електронна поща).

СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ: office@fice-bulgaria.org;
тел.: 02 950 17 10;
За контакти: Катерина Иванова 0878808745