Обучение на специалисти по проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”

Обучение на специалисти по проект “Нови хоризонти за децата на Ихтиман”

 

На 27 и 28 юни в СУ “Христо Ботев” в гр. Ихтиман се проведе обучение “Ремелка – методика за обучение на деца с обучителни затруднения по смятане и социална компетентност” с участието на  30 професионалисти от общината.

Обучението е част от проект “Нови перспективи за децата на Ихтиман”, осъществяван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца „ФИЦЕ-България“ в партньорство с Община Ихтиман и с финансовата подкрепа на Международен женски клуб – София.

Участваха 30 учители, психолози и социални работници от Средно училище „Христо Ботев“, Дневен център за деца с увреждания “Антония Лафчийска”, Център за обществена подкрепа   и детските градини: „Здравец” и ”Гьончо Белев”, гр. Ихтиман. В обучението взеха участие и специалисти от Обединено училище “Христо Смирненски” в с. Вакарел

Обучените професионалисти ще приложат методиката в работата си с деца, които срещат обучителни затруднения, като чрез игри и интересни задачи ще ги мотивират да обърнат повече внимание на смятането и неговото значение в ежедневието.

Холндската методика „Ремелка“ бе адаптирана от широк кръг специалисти – педагози, като в нейният български вариант тя вече съдържа 2000 стр. А4 забавни задачи, осем обучителни видео-клипа и диск с компютърни игри.

Директорът на училище „Христо Ботев“, госпожа Пелтекова, любезно предостави зала за провеждане на обучението и изрази готовност за сътрудничество по различни теми, свързани с повишаване на квалификацията на учителите и подобряване качеството на образователния процес.

Всички участници в обучението дадоха положителна обратна връзка по отношение на прилагането на Ремелка, особено по отношение на частта, свръзана с развиване на социални умения като: боравене с пари,  изграждане на понятие за време и познаване на часовника. Госпожа Дашенка Кралева – обучител по Ремелка и председател на сдружението, връчи сертификати на участниците и им пожела успех в приобщаващото образование.

През месец декември 2019 г. ФИЦЕ-България и община Ихтиман ще организират и осъществят кръгла маса за представяне на резултатите от проекта и споделяне на добри практики в сферата на интегрираното образование и работата с деца със специални образователни потребности.