Обучение на тема „Използване на изкуството в социалната и психологическа работа“

Обучението ще се проведе на 1 и 2 март 2017 г. в залата на Центъра за обществена подкрепа в гр. Ардино. Обучител е г-жа Татяна Кючукова – психолог, арт-терапевт и семеен консултант.

ндхУчастниците ще придобият основни знания за метода арт-терапия, ще могат да разграничават различните нива на използване на изкуството в социалната и терапевтичната работа. В рамките на обучението ще бъдат представени и обсъдени различни материали и използването им, както и какви условия са необходими, за да приложим на практика арт-терапевтични методи.

Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за групова работа, работа по клаузи, дискусии, практическо участие. Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалисти, работещи с деца и младежи, свързани с умението им да познават и прилагат различни методи използващи изкуство.

За повече информация и условия за включване в обучението можете да се свържете с нас  на 02/ 950 17 10 или на e-mail: office@fice-bulgaria.org.