Обучение “Педагогика на сексуалността” с обучител Херман Радлер

Педагогика на сексуалността и

психодрама

20 – 21 юли, София

AAEAAQAAAAAAAAN5AAAAJGQ5MGU1MTU5LWU3NDctNDAwNy05ZmYwLTFhZDZkN2EzNjliNA

Обучител:
Херман Радлер е сертифициран психотерапевт от Австрия. Той има богат опит в областта на психодрамата като терапевтичен метод.
Херман е основател на “Терапевтични общности”- Австрия и работи с деца в риск, и в Австрия, и в чужбина.  Той е ръководител и на други организации, работещи с деца, особено в сферата на грижата за деца и младежи, резидентни и терапевтични услуги, както и собствена частна практика във Виена, Австрия. Той е новатор в употребата на психодрамата в сферата на социалната педагогика и в работата с деца, настанени в резидентни услуги в Австрия и Кения, а скоро и в Египет. Той е президент на националната секция на ФИЦЕ Интернационал в Австрия.
От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена, благодарение на което поддържа контакт с много млади хора, които насочва и консултира. Мисията му в живота е свързана с подпомагането на хора в нужда и тяхното здравословно личностно израстване.
Въведение в психодрамата
Психодрамата има широко приложение. Тя се дефинира като метод на диалог чрез размяна на ролите, който се използва като активна техника за проучване и трансформиране в междуличностните отношения. Това означава, че психодрамата може да бъде използвана на личностово ниво, за индивидуална и групова терапия – двойки, семейства и по-големи групи. Във всички тези ситуации психодрамата като метод може да бъде използвана с цел да се увеличи или промени емоционалната комуникация.
Цели на обучението:
Обучението поставя фокус върху юношеството, което се счита както за част от детството, така и за обособен от него период. То е конструирано от различни дискурси, представителства и очаквания, което внушава потребността от рефлексия на изследователите за специфичното място на тийнейджърите.  (Raby, 2007, p. 40). Сексуалното образование не се свежда единствено до информиране, позволение или забрана. То е насочено към едни от най- интимните аспекти от живота – любов, уязвимост, сила, приятелство, агресия. Сексуалното образование е вплетено в усилията на младежа да конструира собствения Аз, да намери любов извън семейството, да опознае промененото си тяло. Накратко това са различни взаимодействия, които можем да кажем, че са свързани с израстването. (Gilbert, 2007, p. 49).
Сексуалното образование през по-голямата част от съществуването си се бори с призраците, породени от сблъсъка между социалната теория и културните смислови конструкти, опитвайки се едновременно с това да игнорира факта, че произхожда и от двете. Сексуалното образование представлява пресечна точка на етични, политически, правни, морални и културни норми. Всяка от тези категории формира, съдържа и се противопоставя на сексуалната педагогика. Сексуалната педагогика е поле, което подлежи на изследване. То обгръща нашата човечност и се противопоставя на същите културни категории – раса, пол, класа, власт, които участват в конструирането на социалната реалност. В повечето случаи, учебните планове по сексуално образование се разработват без да се взема предвид влиянието, което тези категории оказват върху начина, по който мислим  за сексуалността, тялото ни и взаимоотношенията ни с другите.
Несъмнено обучаването на деца в темата за сексуалността е предизвикателство, дори и за родители, които учат собствените си деца.
Как да научим децата, които не живеят в семействата си по произход, а живеят в резидентни услуги, домове и институции?
Как да предадем това знание на децата с увреждания?
Какво казват правата на детето по отношение на сексуалността?
Как да обучаваме по въпросите на сексуалността по принцип?
Това са основните въпроси, на които бихме искали да отговорим в рамките на този семинар, използвайки техниките на психодрамата. Заедно ще създадем “учебна зона”, която ще ни даде задълбочен поглед върху проблема.
Всеки участник, преминал обучението, ще получи сертификат.
ЦЕНИ:
  • Ранна регистрация – до 1 юли – 155 лв. на участник
  • Късна регистрация – от 2 до 15 юли – 220 лв.
  • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България – 155 лв. на участник

* Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник

** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org