Обучение “Педагогика на травмата”

Обучение “Педагогика на травмата”

26 -27 октомври 2016, София

111

Децата и младежите, преживели травмиращи събития представляват предизвикателство за професионалистите, работещи в образователните и педагогически институции. В работата по случаите на някои от тези младежи конвенционалната педагогическа практика се оказва безсилна.

Травматичните събития в детството оказват влияние върху привързаността на детето. Резултатът от тях са проблеми в развитието, обучителни затруднения и проблеми с общуването и взаимоотношенията с другите. Често се наблюдават проблеми в контролирането и разграничаването на различно емоционални състояния, в следствие на преживян стрес. Тези сложни био-психо-социални нарушения изискват специфични терапевтични интервенциина различни нива и в разнообразен контекст. Сигурността в ежедневния живот, развитието на умения за самоконтрол, подкрепата за развитието на привързаност чрез изграждането на сигурни връзки и в семеен, и в професионален контекст – са от ключово значение за психотерапията за деца, преживели травма. Всички те изискват диференциран и добре координиран подход в психотерапевтичната и педагогическа работа с деца, преживели травматични събития.

Обучител – Херман Радлер:
HermannПсихотерапевт, завършил университета “Зигмунд Фройд” във Виена. Специализира “Психотерапия в работата с деца и младежи, преживели травма” в Института по психотравматология в Хамбург. Създател и ръководител на Сдружение “Терапевтични общности-Австрия”, организация, която предоставя услуги за деца, преживели травмиращи събития или страдащи от психични разстройства.
Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи и в управлението на различни социални услуги.
От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена (University of Applied Science FH Campus Wien).
Президент на ФИЦЕ Интернационал и ФИЦЕ-Австрия,вице-президент на ФИЦЕ-Европа.
През 2016 г. съвместно с ФИЦЕ-България основава дружеството “Терапевтични общности-България”

Цени:
Ранна регистрация – до 10 октомври- 155 лв. на участник
Късна регистрация – от 11 of 19 октомври- 220 лв.
Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България – 155 лв. на участник
* Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник
** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org