Обучение по финансова грамотност и предприемачество на обучители и професионалисти, работещи с деца и младежи

ФИЦЕ-България проведе обучение за обучители (8 май 2019г.) и обучение за професионалисти, работещи с деца и младежи (9, 10 и 11 май 2019 г.) по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”.

В обучението за обучители взеха участие петима професионалисти, членове на ФИЦЕ-България и партньорски организации, притежаващи дългогодишен обучителен опит и опит в пряката работа с деца и младежи, настанени в социални услуги от резидентен тип.

В обучението за професионалисти, работещи с деца взеха участие 18 на брой представители на социални услуги от София и страната.

Обучението по финансова грамотност и предприемачество бе разработено в рамките на проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи” от експерти от  партньорски организации в 5 европейски държави (Австрия, Германия, Полша, Франция и България).

То се състои от 4 модула:

  1. Модул 1 – Основи на финансовата грамотност в ежедневието
  2. Модул 2 – Договори, правни въпроси и финансови помощи
  3. Модул 3 –  Планиране на личния бюджет
  4. Модул 4 – Предприемачество

Обучените професионалисти ще могат да използват придобитите знания и умения в ежедневната работа с деца и младежи, настанени в социални услуги, за да ги подготвят по-добре за самостоятелен живот.

За повече информация, посетете уеб-сайта на проекта или гледайте промоционалното видео.

Обучение за обучители, 8 май 2019 г.

Обучение на професионалисти, работещи с деца и младежи, 9 – 11 май 2019 г.

Обучение на професионалисти, работещи с деца и младежи, 9 – 11 май 2019 г.