Обучение “Работа по случай в индивидуалната работа с деца и младежи”

picture 1

29 и 30 март, 2018 г. – обучителна зала на ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ, гр. София

 

Обучението ще допринесе за повишаване на вашите знания и умения за прилагане на метода Работа по случай в индивидуалната работа с деца и младежи с различна степен на уязвимост: настанени в резидентни услуги за деца и младежи, ползватели на подкрепящи и/или мобилни услуги в общността, с противоправно поведение и извършители на нарушения, в досег с правосъдната система-жертви и/или свидетели на престъпления, със специални образователни потребности и обучителни затруднения, с увреждания, мигранти, търсещи и получили международна закрила, ученици, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система.

За повече информация и записване:

 тел.: 02 950 17 10; факс: 02 950 17 11

Милена Анастасова, моб. тел.: 0878 808 742

e-mail: office@fice-bulgaria.org