Обучение “Семейно-групова конференция”

ВАЖНО!!!

ДАТИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОМЕНЯТ – ТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 И 11 МАЙ 2018Г.

ПОКАНА

 

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

 

СЕМЕЙНО ГРУПОВА КОНФЕРЕНЦИЯ  -УСПЕШНА ПРАКТИКА В СИСТЕМАТА НА ГРИЖА ЗА ДЕЦА В РИСК И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

 

26 – 27 април 2018 г.

 

МЯСТО: гр. София, ул. “Шести септември” №33, ет. 6

Обучителната зала на СПСПД ФИЦЕ-България

 

Семейно-груповата конференция е вече утвърден в практиката метод. Прилагането му дава възможност чрез използване на ресурсите на семейството да бъдат намерени съвместни решения за бъдещето. Методът е доказал ефективността си при решаване на проблеми, свързани с деца и семейства в риск.

 

 Обучителният семинар “Семейно групова конференция/СГК  –  успешна практика  в системата на грижа за деца в риск и техните семейства“ цели:

 

  • да запознае участниците със същността и начина на провеждане на СГК;
  • да придобият умения за водене на СГК;
  • да изработят план за развитие на местна практика.

 

Обучението е насочено към различни специалисти(представители на социални услуги, училища, органи по закрила и др.), които могат да получат подкрепа за  създаването на местен модел на семейно групова конференция в подкрепа на работата си с  деца в риск и техните семейства.

 

Обучител-Диана Русева-психолог с дългогодишен опит в програми и проекти в  областта на подобряване на детското благосъстояние. Има  опит в разработване на обучителни програми,  обучения и супервизии на професионалисти в социалните услуги. Нейните професионални интереси са в областта психологичното консултиране, услуги в подкрепа на семейства и  практики основани на подхода резилианс.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ

Цена за индивидуален участник – 120 лв.

При участие на повече от 3-ма представители от организация, училище, социална услуга – 110 лв.

ЗАЯВЯВАНЕ  НА УЧАСТИЕ

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път.

Краен срок: 24.04. 2018 година


 

office@fice-bulgaria.org;   тел.: 02 950 17 10;

 

 

За контакти: Милена Анастасова, координатор, моб. тел.: 0878 808 742