Обучитeлни материали по проект “Отключване на правата на децата”

Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца

Проект “Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца” е съфинансиран от Програмата за основни права и гражданство на ЕС. Допълнително финансиране е предоставено от благотворителния тръст на Алан и Неста Фъргюсън. В него участват неправителствени организации от 10 държави от Европейския съюз:

Център за закрила на правата на децата КОРАМ и КОРАМ Войс (Великобритания); Еврпейски център по правата на ромите (Унгария); Център за правата на децата, Университет в Корк (Ирландия); Асоциация “Семейство, дете и младеж”(Унгария); СПСПД ФИЦЕ-България; “Социалното образование в действие” (Гърция); Фондация “Ничии деца” (Полша); Фондация „Децата на Словакия“; Център за човешки права, (Естония); L’Albero della Vita Cooperative Sociale (Италия); Чешки Хелзински комитет.

Международни стандарти, множество национални закони, признават, че децата и младите хора имат правото да изразяват своето мнение, както и правото техните чувства и желания да бъдат зачитани във всички решения, които ги засягат.

„Орключване на правата на децата” е иновативен ресурс за обучение, който беше успешно приложен в няколко европейски държави. Той помага на професионалистите, работещи с деца да:

  • Повишат знанията и уменията си за правата на децата
  • Насърчат децата и младежите да изразяват своето мнение
  • Да общуват ефективно и деликатно с деца и млади хора в професионален контекст
  • Да гарантират правото на децата участват във всички решения, които ги засягат

Модулите са:

  • Модул 1 – Въведение в правата на децата
  • Модул 2 – Въведение в детското развитие и комуникацията
  • Модул 3 – Умения за комуникация
  • Модул 4 – Затварянето модул

Изтеглете материалите

Учебни тетрадки и PowerPoint презентации:

Въвеждащ модул + PowerPoint презентация

Модул 1 – Въведение в правата на децата + PowerPoint презентация

Модул 2: Въведение в детското развитие и комуникацията + PowerPoint презентация

Модул 3 – Умения за комуникация + PowerPoint презентация

Модул 4 – Насоки на Съвета на Европа   за правосъдие, съобразено с интересите на детето + PowerPoint презентация

Заключителен модул

Насоки за използване на обучителните материали

Учебни материали за обучители