„Отвътре навън“ – арт-терапевтични техники за свързване с емоциите”

Център по емоционално фокусирана терапия, с подкрепата на ФИЦЕ-България,

ви кани на еднодневен семинар:

 „Отвътре навън“ – арт-терапевтични техники за свързване с емоциите”

Арт-терапията е терапевтичен метод, насърчаващ креативността и себеизразяването. Способства за намаляването на стреса и подпомага преработването на травматични преживявания, осигурявайки различни от вербалните, а именно абстрактни форми на комуникация. Силата на подхода е в това, че осигурява пространство за елементи от несъзнаваното, които не могат да бъдат вербализирани.

Участниците в този семинар ще имат възможност да:

  • Да се свържат с емоциите си по един креативен и лесен начин, избягващ съзнателната цензура.
  • Да експериментират с арт-терапевтични техники.
  • Да се запознаят чрез преживяване с възможностите, които арт-терапията дава като алтернативна форма на комуникация

Семинарът ще се проведе от 10,00 до 16,00 часа на 28 февруари.

За професионалистите, работещи в социалната сфера е изключително важно както да разпознават и работят с трудни емоционални състояния, така и да са в контакт със собствените си преживявания. Предлагаме ви един алтернативен начин за свързване и изразяване на емоции, който може да приложите след това с клиентите си.

Семинарът е предназначен за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция; за специалисти в резидентни услуги за деца; за педагогически съветници и класни ръководители в учебни заведения.

Водещ: Доротея Панова – фамилен и арт-психотерапевт

Цена: За един участник – 60,00 лв;

Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник , кафе-паузи и издаване на сертификат за участие

Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org