Отличителен знак “АЗ ГАРАНТИРАМ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” присъден на ФИЦЕ-България

През 2019 г., за втори път Държавната агенция за закрила на детето връчва отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Наградата е ежегодна и тази година бе връчена на специална церемония в деня на 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на децата (20.11.2019 г.).

Отличителният знак се връчва на институции и организации, работещи в сферата на грижата за деца и младежи и такива, създаващи условия за спазване на правата на децата и за тяхното пълноценно развитие. Наградата се връчва в следните категории:  Устойчиво развитие, Успешна промяна, Значима иновация, Значимо партньорство.

За първи път през 2019 г. се присъждат награди в категорията Значимо партньорство. Именно в нея бяха наградени ФИЦЕ-България и Комплекса за социални услуги в гр. Роман за тяхното дългогодишно сътрудничество, което има благотворно влияние и върху двете организации. ФИЦЕ-България получи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство” в категорията “Значимо партньорство”, а КСУДС Роман – специална награда в категорията “Устойчиво развитие”.

За повече от петнадесет години от началото на това партньорство специалистите от КСУДС Роман са преминали десетки обучения за повишаване на професионалната квалификация. Те продължават регулярно да се обучават по актуални теми, а постоянният процес на супервизиране спомага за тяхната висока мотивация и ги предпазва от синдрома на професионално прегаряне.

В рамките на международни проекти, като “Be the change” и “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца”, ФИЦЕ-България осигурява подготовка за самостоятелен живот на младежите, настанени в Преходното жилище, част от Комплекса за социални услуги. По този начин, след напускане на социалната услуга, те ще притежават практически житейски умения за справяне в новите за тях условия.

От своя страна КСУДС Роман се явява своеобразна “професионална лаборатория”, в която се прилагат и апробират добри практики, разработени или адаптирани от ФИЦЕ-България, някои от които привнесени от партньорски организации от цял свят, част от Международната федерация на възпитателните общности – ФИЦЕ Интернационал.

ФИЦЕ-България и КСУДС Роман ще продължават да работят в тясно сътрудничество и занапред, а най-големите ползи от това партньорство са потребителите на социалните услуги. Професионалните практики и грижата за тях не спират да се развиват и актуализират в съответствие с най-високите утвърдени стандарти за качество и добри практики. Гордеем се да заявим, че заедно гарантираме щастливо детство за децата на КСУДС Роман!