“Педагогика на травмата – педагогически и психологически аспекти на травмата и отражението й в поведението на деца и младежи. Техники за работа. ”

Покана за обучение:

“Педагогика на травмата – педагогически и психологически аспекти на травмата и отражението й в поведението на деца и младежи. Техники за работа. ”

6 и 7 ноември 2018 г., гр. София

                                                      

Децата и младежите, преживели травмиращи събития представляват предизвикателство за професионалистите, работещи в образователните и педагогически институции. В работата по случаите на някои от тези младежи конвенционалната педагогическа практика се оказва безсилна.

Травматичните събития в детството оказват влияние върху привързаността на детето. Резултатът от тях са проблеми в развитието, обучителни затруднения и проблеми с общуването и взаимоотношенията с другите. Често се наблюдават проблеми в контролирането и разграничаването на различни емоционални състояния, в следствие на преживян стрес. Тези сложни био-психо-социални нарушения изискват специфични терапевтични интервенции на различни нива и в разнообразен контекст. Сигурността в ежедневния живот, развитието на умения за самоконтрол, подкрепата за развитието на привързаност чрез изграждането на сигурни връзки и в семеен, и в професионален контекст, са от ключово значение за психотерапията за деца, преживели травма. Всички те изискват диференциран и добре координиран подход в психотерапевтичната и педагогическа работа с деца, преживели травматични събития.

Обучител – Херман Радлер:

Психотерапевт, завършил университета “Зигмунд Фройд” във Виена. Специализира “Психотерапия в работата с деца и младежи, преживели травма” в Института по психотравматология в Хамбург. Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи и в управлението на различни социални услуги.

От 2011 г. преподава в Университета по приложни науки във Виена (University of Applied Science FH Campus Wien).

Президент на ФИЦЕ Интернационал(за периода август 2016 – юни 2018), ФИЦЕ-Австрия и вице-президент на ФИЦЕ-Европа.

През 2016 г. съвместно с ФИЦЕ-България основава дружеството “Терапевтични общности-България”

Цени: Ранна регистрация – до 20 октомври – 160 лв. на участник

    • Късна регистрация – от 20 октомври до 5 ноември – 200 лв.
    • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България, сключилите договори за супервизии и обучения, както и при повече от трима участници от организация, записани до 20.10.2018 – 140 лв. на участник. Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org

 

  • Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник , кафе-паузи и издаване на сертификат за участие

Осигурен е превод на български език.

Можем да съдействаме за запазване на нощувки при желание от ваша страна.

За контакти:Весела Алексиева, 0878 808 741/02 950 17 10