Покана за обучение: “РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ”

Покана за обучение:
“РЕМЕЛКА – МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ”
8-9 септември, София

55

РЕМЕЛКА е методика за обучение по смятане и социална компетентност за деца, които срещат затруднения в процеса на учене. Чрез забавни игри и интересни похвати, детето се справя с усвояването на определен материал и започва да вярва в своя успех, за да продължи напред мотивирано към следващото предизвикателство. И така стъпка по стъпка в една цяла система, превеждаща света за детето в прости, ясни и свързани с живота примери.

 

Как да насочим и поведем децата в този процес на учене, особено тези от тях, които се нуждаят от специална подкрепа?

Целта на обучителния модул е да даде знания и умения на професионалистите за работа с РЕМЕЛКА за постигане на по-добри резултати в обучението и индивидуалното развитие на деца с интелектуални и/или обучителни затруднения.

Обучител:

Дашенка Кралева:

Педагог, завършила Софийски университет “Св. Климент Охридски” и специализирала социални науки във Франкфурт, Германия. Създател и ръководител на СПСПД ФИЦЕ-България и Сдружение “Терапевтични общности-България”. Президент на международната организация ФИЦЕ-Интернационал. Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи в социални услуги от резидентен тип и деца с проблеми в развитието. Един от авторите на адаптирания модел за България на методиката РЕМЕЛКА. Обучител и експерт по теми, свързани с права на децата, деца в алтернативна грижа, работа по случай, подходи и методи за работа с деца, супервизия и интервизия. Докторант към Софийски университет, Факултет по Педагогика.

Цени:*

  • Ранна регистрация – до 19 август – 220 лв. на участник
  • Късна регистрация – от 2о август до 02 септември – 250 лв.
  • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България – 200 лв. на участник
  • Оферта за 3 и повече участници от организация (с включен 1 комплект Ремелка) – 180 лв. на участник,

 

* Цената включва: материали – комплекти Ремелка (книги за копиране), над 3000 страници, формат А4; софтуерен продукт Ремелка – диск с електронни задачи; учебни видеофилми “Социални умения”, кафе-паузи, сертификат.

** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org