Покана за семинар: “ Базирано на изкуството социално проучване на дебата относно правата на децата и управление на качеството на социални услуги за деца и младежи.”

tg

“ Базирано на изкуството социално проучване на дебата относно правата на децата и управление на качеството на социални услуги за деца и младежи.”

World unity

 

Доброто изкуство възпроизвежда дилеми. В хода на семинара ще се  идентифицират дилеми в областта на правата на децата и управлението на качеството на социалните услуги и ще се рефлектира върху тях с помощта на фото-изкуството. 

Цел на семинара:

Целта на семинара е да развие капацитета на участниците за използване на иновативни начини за подобряване на качеството и управлението на социалните услуги. Методът, който ще бъде представен ФОТО-АРТ се базира на мисленето и комуникацията. След представянето на Модел за оценяване на качеството на социални услуги за деца от резидентен тип, ще се създаде фото-изкуство по темата за управление на качеството и правата на децата. Ще се използва възможността на изкуството за дискусия и рефлексия по темата с цел учене от различните гледни точки.

Гост-водещ: Проф. Гордън Митчел

Преподавател в Хамбургския университет, Факултет по образование

Доц. д-р Росица Симеонова, преподавател в катедра Социална работа към Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Дашенка Кралева – обучител и супервизор към Терапевтични общности-България и ФИЦЕ-България, докторант в катедра Социална работа към Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

  • Ранна регистрация – до 15 август – 80 лв. на участник
  • Късна регистрация – от 15 до 25 август – 100 лв.
  • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България – 75 лв. на участник

* Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник и кафе-паузи

** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org