Покана за семинар: „Нарисувай ми овца” – основи на арт терапевтичната работа с деца“

„Нарисувай ми овца” – основи на арт терапевтичната работа с деца“

24 и 25 януари 2019 г., гр. София

 

В най-простата си дефиниция изразяването чрез изкуство е форма на невербална комуникация. Децата имат естествена склонност да творят и да създават. Арт терапията е метод, който позволява  тази склонност да бъде оползотворена по един уникален начин, разгръщайки  я до процес  на лечение и възстановяване от психологически травми.  За тези, които не успяват да изразят мисли, усещания, емоции и възприятия, това е един от начините да предадат това, което може да се окаже трудно да се изрази с думи. Става дума за един сетивно-базиран подход, който позволява на децата да преживяват и да общуват на няколко нива – визуално, тактилно, кинестетично, както и да бъдат чути и “видяни” чрез изображенията си.

Арт терапията със своя поглед “навътре” и фокус към чувствата се явява отлична възможност за децата да се свържат и да успеят да изразят себе си през изкуството. За терапевта това е метод с целенасочен смисъл, зададен според специфичната терапевтична цел.

В рамките на обучението участниците ще придобият познание за:

– основните принципи при арт-терапевтична работа с деца;

– детските рисувателни умения според възрастовите особености;

– спецификите при работа с деца със специални потребности – когнитивни,  сензорни и социални.

Обучението включва:

– теоретична част, даваща обяснителен модел и теоретична рамка;

– преживелищна интерактивна част, където ще експериментираме с арт терапевтични техники чрез собствени преживявания;

– дискусионна част, в която ще се разгледат случаи от практиката на водещите.

 

Обучението е предназначено за специалисти, работещи в подкрепящи социални услуги -Център за обществена подкрепа, Дневен център, Център за социална рехабилитация и интеграция, както и за специалисти в резидентни услуги за деца. Полезно е и за учители, педагогически съветници, училищни психолози, класни ръководители и др.

Водещи:

Доротея Панова – фамилен и арт-психотерапевт и Елена Кръстева – фамилен психотерапевт.

Водещите са с дългогодишна практика в прилагане на арт-терапия в частна практика, социални институции и обучителна дейност.

Цена: За един участник от организация – 140,00 лв; За трима и повече участници от една организация – 120,00 лв.

Цената включва: пакет обучителни материали за всеки участник , кафе-паузи и издаване на сертификат за участие

Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org