Предстоящи обучения – месец ноември

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да отправим към Вас покана за предстоящите обучения на СПСПД ФИЦЕ-България и Терапевтични общности – България:

– 8-9 ноември 2016, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България

Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалисти, работещи с деца, свързани с умението им да общуват, разбират и работят с поведението на детето. Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, специалисти, работещи в институции за деца или в социални услуги за деца, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

-15-16 ноември 2016, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България

Предоставя  практически  решения  на  проблемите  насъвременните  ръководители  както  в  областта  на  социалната работа,  така  и  в  областта  на  образованието.  В  него  се разглеждат  принципи  и  постановки,  които  могат  да  бъдат използвани  и  при  управлението  на  всяка  фирма  или неправителствена организация.

16-17 ноември 2016, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България

Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за групова работа, работа по казуси, дискусии, практическо участие. Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалисти, работещи с деца и младежи, свързани с умението им да познават и прилагат различни методи, използващи изкуство.

За допълнителна информация: Катерина Симеонова, моб.тел.: +359 878 808 745