Предстоящи обучения на ФИЦЕ-България (ноември 2022г.)

Очаквайте следните обучения през ноември 2022г.:
2 ноември – Качество в социалната работа – “Програма за развитие на качеството по новите нормативни изисквания”
9 ноември – Практическо прилагане на стандартите за качество в управлението на социалните услуги
10 ноември – Работа по индивидуален случай на възрастни
11 ноември – Работа с деца с девиантно поведение и делинквенция
16 ноември – Супервизия – Въведение
18 ноември – Ремелка – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения
23 ноември – Работа с родители на деца, ползващи социални услуги
24 ноември – Инструмент за оценяване на родителски капацитет в социалната работа
30 ноември – Работа с членовете на семейството на възрастни, ползващи социални услуги
Очакваме Ви!