Принципи на психо-социалната работа с младежи, които употребяват психоактивни вещества. Иновативни подходи и методи

ПОКАНА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

“Принципи на психо-социалната работа с младежи, които употребяват психоактивни вещества. Иновативни подходи и методи”

25 и 26 октомври 2018 г.

Място на провеждане: Център за правата на децата, гр. Враца

                                                             

Водещ на обучението е г-жа Валентина Маринова, доктор по педагогика и магистър по психология, СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала е в областта на системната фамилна и арт терапия и е обучена за работа в терапевтични общности за зависими в КАТЕА, Гърция. Автор на публикации в сферата на психичното здраве и превенцията, социалното, обществено и семейно здраве. Обучител с дългогодишен опит и специфичен подход към преподаването на практически техники за работа с деца, младежи в риск и техните семейства.

Обучението ще се проведе в гр. Враца на 25 и 26 октомври 2018 г., в Центъра за правата на децата на ул.”Поп Андрей-Зорница” №4 /срещу Езиковата гимназия „Йоан Екзарх”/.

Участниците ще получат систематизирана информация по следните теми:

  • Превенция на употребата на ПАВ – европейският  опит, практики от България;
  • Видове вещества и признаци за тяхната употреба;
  • Различни подходи при деца и младежи, които употребяват ПАВ;
  • Спецификата при работа с млади хора и деца, спрямо работата с възрастни употребяващи ПАВ;
  • Връзката между семейна структура и употреба на психоактивни вещества при деца и младежи.

Обучението е подходящо за широк кръг професионалисти, работещи с деца и младежи – психолози, социални работници, възпитатели, учители, педагогически съветници и др. Повече информация за съдържанието на обучението можете да намерите в Програмата.

Условия за участие:

Цена за индивидуален участник – 140 лв.

При участие на повече от 3-ма представители от организация, училище, социална услуга – 110 лв.

 

Записване:

С попълнена и изпратена Регистрационна форма на: office@fice-bulgaria.org