Проект “Заедно срещу насилието” беше представен на конференция в Испания

Европейската асоциация за изследвания в областта на младежта(EARA)  е европейска неправителствена организация със седалище в Нидерландия(http://www.earaonline.org). Мисията на организацията е свързана със задълбочаване на знанията професионалистите относно младежите и младите възрастни. В нея членуват изследователи и практици от различни научни области: психология, социология, социални дейности, антропология, педиатрия и образование. Тя провежда конференции на всеки две години.

През 2016 г. конференцията се състоя в Андалусия, Испания между 16 и 19 септември. В нея взеха участие учени от предимно от Европа, но също така и от други части на света. Много от тях представиха собствени проучвания  по теми, свързани с младежите и тяхното развитие и благосъстояние.

Трима експерти, членове на международния екип по проект “Заедно срещу насилието” представиха резултатите от проучването, направено в рамките на проекта. Д-р Катарина Герлих(Австрия); д-р Даниел Фиеро(Испания) и Катерина Симеонова(ФИЦЕ-България) взеха участие в панел на тема “Насилие, извършвано от младежи: фактори, проявления и услуги, за младежи, извършители на насилие”

„Заедно срещу насилието“ е проект на ФИЦЕ-България, който се реализира от декември  2012 г. до декември 2014г.. Проектът беше реализиран в партньорство с Фондация Резилис, Испания и Федерален съюз на терапевтичните общности, Австрия и беше финансиран от Европейската комисия, програма ДАФНЕ JUST/2011/DAP/AG/3491.

Проектът беше фокусиран върху  превенция на случаите на повторно извършване на насилие от деца и младежи на възраст 14-18 години в България, Испания и Австрия. В процеса на изпълнение беше  осъществено изследване и оценка на факторите, които влияят върху извършването на насилие, беше описана и оценена ефективността на системата от услуги за подкрепа на извършителите и техните семейства и бяха направени препоръки за повишаване на тяхната ефективност, както и информиране на  професионалната общност.