Проект “Quality4Care” в условията на пандемията с COVID-19

Във връзка с ръста на броя заразени с COVID-19, партньорите в проект “Quality4Care” търсят възможно най-доброто решение за провеждане на планирания обучителен курс в Майнц, Германия. ФИЦЕ-България и партньорите от IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH регулярно провеждат онлайн срещи, в които обсъждат актуалната пандемична обстановка в двете страни и възможностите за пътуване. 

Поради динамичната ситуация и постоянно променящите се условия  и с оглед запазване на здравето и благосъстоянието на двамата участници, партньорите обмислят възможността обучителния курс да бъде проведен изцяло онлайн (при невъзможност за пътуване).

В рамките на проекта двама от обучителите на ФИЦЕ-България –  Д-р Дашенка Кралева и Д-р Росица Илиева, експерти по темата за качеството на социалните услуги, ще вземат участие в 5-дневен обучителен курс “Качество на социалните услуги – теория и практика. Разработване на програма за качество на социалната услуга”, предоставен от партньорската организация.

Общата  цел на проекта е:

Повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни по значими теми за професионалната общност на специалистите, работещи в сферата на социалните услуги.

Специфични цели:

  1. Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на обучителния персонал на ФИЦЕ-България за предлагане на качествени обучения, съобразени с потребностите на обучаемите.
  2. Повишаване на езиковите компетенции на обучителите на ФИЦЕ-България.
  3. Усъвършенстване на стратегиите за интернационализация на Сдружението.