Проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”

Проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”

През февруари 2017г. ФИЦЕ-България кандидатства с проект “U.P.G.R.A.D.E – Обединени професионалисти за създаване на обучителни ресурси за обучители за възрастни”, по програма “Еразъм+” на ЕК, КД1 – Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни. След като проектът беше оценен високо от Националната агенция на Еразъм+ в България, Сдружението беше поканено да подпише договор за безвъзмездна помощ. Изпълнението на проекта започна през месец ноември 2017г.

Дейностите по проекта ще бъдат осъществени в рамките на 15 месеца. Партньор на ФИЦЕ-България е австрийската организация “Терапевтични общности-Австрия”.

Целта на проекта е повишаване на капацитета на ФИЦЕ-България за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, работещи в сферата на грижа за травмирани деца и младежи.
Подцели на проекта:
1.Повишаване на ключовите компетенции на обучителния персонал ФИЦЕ-България, с цел подобряване качеството на преподаването и ученето, така че то да отговори по-добре на потребностите на специалистите в социалната и образователната сфера.
2. Подобряване на чуждоезиковите компетентности на персонала на организацията.
3. Постигане на по-висока степен на интернационализация за ФИЦЕ-България, посредством повишаване на нейната  привлекателност и международно измерение като обучителна организация за възрастни.

В рамките на проекта ще бъдат проведени две мобилности с цел участие в структурирани курсове в Австрия, предоставяни от партньорската организация. В двете мобилности ще вземат участие общо 8 обучители за възрастни, които ще бъдат избрани с конкурс измежду обучителите, работещи за Сдружението на граждански или трудов договор.

Ще бъдат проведени 2 структурирани курса с надграждащо и допълващо се съдържание по следните теми:

1. “Педагогика на травмата. Теория  и практика.”

2. “Методи и техники за обучение на възрастни, предоставящи услуги за деца и младежи, преживели различни травми”

Конкурсът за подбор на участници ще бъде оповестен на уеб-сайта на Сдружението.

jkvhjPicture1