Промоционален видео клип на проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи, напускащи социални услуги от резидентен тип”

Скъпи колеги и приятели, с огромна радост споделяме с вас промоционалния видео клип на проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи, напускащи социални услуги от резидентен тип”.

Основната цел на проекта е подобряване на финансовата грамотност и предприемаческите умения на професионалистите, работещи с деца и младежи в социални услуги. По този начин те ще могат да дадат базови знания в тази сфера на децата и младежите, с които работят и съответно да ги подготвят по-добре за самостоятелен живот.

За да разберете повече за това какви модули съдържа обучителната програма, разработена по проекта, изгледайте видеото.
То е снабдено със субтитри на български, английски и немски език.