Среща в ЦПД Враца

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

На 04.05.2018 г. Център за правата на децата – Враца, управляван от СПСПД “ФИЦЕ-България” беше домакин на работно посещение на представители на Управителните съвети на асоциациите на социалните работници от Австрия, България, Румъния и Международната федерация на социалните работници – Ана Радулеску, Херберт Паулишин, Въльо Христов, Румен Ценов и Ивайло Миланов. Основната тема беше статутът на професията на социалния работник, основни предизвикателства пред практикуващите и др.

Други обсъдени теми:

  • Връзката между теорията и практиката, респективно университетите и услугите.
  • Необходимостта от социален работник в различни сфери (образование, здравеопазване и др).
  • Необходимостта от тенденциозно и целенасочено представяне на добри практики и модели на социална работа  пред широката общественост.
  • Ролята на професионалната асоциация в условията на българската действителност за изграждане на професионалистите – социални работници и широко представяне  на качествената социална работа в България.