“Управление на социални услуги за деца и семейства – принципи, методи и практика”

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Управление на социални услуги за деца и семейства – принципи, методи и практика

Този обучителен модул е разработен на базата на съвременните теории и практики на управлението и цели да предостави практически решения на проблемите на съвременните ръководители в областта на социалната работа. Разработените теми се базират на български и чуждестранен опит в управлението, съотнесен към българското законодателство и контекст.

Участниците ще придобият знания за :

 Практически подходи, техники и инструменти за: стратегическо управление, управление на риска, управление на качеството, управление на времето, управление на хора и лидерство;

– Екип и екипна работа, супервизия и подкрепящо обучение, професионално прегаряне;

– Връзка между документацията на социалната услуга и Наредбата за критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца;

Закон за социалните услуги – проект.

 

Обучител – ДАШЕНКА КРАЛЕВА

Магистър по педагогика със специализация “Социални науки”  в Германия. Създател и ръководител на СПСПД ФИЦЕ-България.

Притежава дългогодишен опит в практическата работа с уязвими деца и младежи в социални услуги от резидентен тип и деца с проблеми в развитието. Обучител и експерт по теми, свързани с права на децата, деца в алтернативна грижа, работа със семейства, работа по случай, супервизия и интервизия.

Специалист по управление в социалната работа и управление на качеството на социални услуги за деца.

Автор на модел за оценяване на качеството в социални услуги за деца “Качество за права”.

   Цени:*

  • Ранна регистрация – до 10 март – 140 лв. на участник
  • Късна регистрация – от 11 до 25 март – 160 лв.
  • Специална оферта за членове на ФИЦЕ-България – 120 лв. на участник
  • Оферта за 3 и повече участници от една и съща организация  – 110 лв. на участник.

* Цената включва: комплект материали на хартиен носител, кафе-паузи, сертификат.  

** Записване – С попълнена регистрационна форма, изпратена на office@fice-bulgaria.org