Финална конференция по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”

На 18.09.2019 г. във Виена се проведе финална конференция по проект “CYCLES – Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи”. В конференцията взеха участие представители на партньорските организации, участващи в проекта,  на Община Виена,  на няколко университета във Виена, на финансови институции, на социални услуги за деца и младежи, на младежки организации.
Конференцията започна с представяне на проекта, целите му, дейностите и постигнатите резултати. Ръководителят на проекта Герхард Лехнер представи интелектуалните продукти, разработени за периода от 2 години: Анализа на потребностите от обучение по финансова грамотност на работещите с деца и младежи, картата на уменията, учебния план по финансова грамотност и предприемачески умения, обучителните модули, наръчника за реализиране на обучение по финансова грамотност и предприемачески умения и промоционалното видео.
Последваха две информативни и любопитни презентации от външни експерти: Мартин Таборски, Ръководител на отдел “Финансово образование” в Австрийската национална банка и Гюнтер Бенишек, Изпълнителен директор на Втора спестовна каса.
Следобед всеки от партньорите по проекта подготви и представи 2 постера – информация за един от модулите в обучението и за това как е протекло обучението в съответната партньорска държава.
Програмата завърши с дискусионен панел, в който участваха експерти от проекта и от партньорски организации. Те обсъдиха модулите и практическата им реализация, полезността на обучението, както и нови развития за младежите, напускащи социални услуги от резидентен тип.